18-02-2014  Het verkeer op de N232 ter hoogte van de Schipholdraaibrug (Amstelveen) is voor onbepaalde tijd gestremd. Doordat het wegdek waar de brug op aansluit (landhoofd) door een nog onbekende oorzaak is verzakt, kan de brug niet worden geopend.

Onderzoek

De provincie Noord-Holland doet onderzoek naar de oorzaak van de verzakking. Gelijktijdig gaat de aandacht uit naar het veilig houden van de brug en stabilisatie van de schade.

Omleiding

Voor het auto- en vaarverkeer (Staande Mastroute) gelden omleidingen. Het autoverkeer kan gebruik maken van de afrit op de N232 enkele meters verderop. Het scheepvaartverkeer vanuit  Amsterdam en het zuiden kan via de alternatieve vaarroute langs het Spaarne (Haarlem) en de westelijke Ringvaart.

Informatie

Voor vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden gratis bellen met het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen, telefoon 0800-0200600, of kijken op de website van de provincie Noord-Holland.