18-04-2014  Het beweegbare deel van de brug bij OudeSchouw in Friesland is gestremd als gevolg van schade door een aanvaring eerder deze maand. Het vaste deel van de brug blijft beschikbaar voor doorvaart van schepen tot een maximale hoogte van 7,15 meter. De brug wordt tot nader order niet bediend.

Omvaren via Akkrum

Schepen hoger dan 7,15 meter wordt geadviseerd via Akkrum om te varen. Deze route gaat vanaf Terherne via Zandsloot, Meinesloot en na Akkrum via Kromme Knilles (maximale doorvaarthoogte 20 meter) of via Nes richting Grou ( doorvaart door Akkrum en passage lage spoorbrug). (Zie kaartje). Voor beide vaarwegen geldt een maximale afmeting van 30 x 5 x 1,70 meter. Vanaf Grou geldt dezelfde vaarroute. Gebruikers moeten hierdoor rekening houden met extra vaartijd van minimaal een uur.

Herstelwerkzaamheden

Door de aanvaring op 7 april is schade ontstaan aan de funderingspalen onder de pijler en het houten remmingswerk. Momenteel wordt nader onderzoek uitgevoerd om de herstelwerkzaamheden te bepalen. Dit onderzoek duurt nog enkele weken. In de tussentijd wil RWS de brug zo min mogelijk belasten. Het wegverkeer kan beperkt gebruikmaken van de brug. Er zijn verkeerslichten geplaatst, zodat het wegverkeer om en om in beide richtingen over de brug kan.