2-12-2015  De langdurige stremming van het Twentekanaal heeft verstrekkende gevolgen voor tal van bedrijven in de regio Twente. Deze boodschap gaven ondernemers eerder deze week mee aan Tweede Kamerlid Betty de Boer en enkele regionale en lokale bestuurders en politici.

De stremming wordt veroorzaakt door de noodzakelijke renovatie van de sluizen Hengelo en Delden, staat gepland voor 2017 en zal volgens Rijkswaterstaat circa 35 dagen duren.

Kostenpost

De stremming levert enorme problemen en een zeer forse kostenpost op, aldus de aanwezige bedrijven. EVO en Port of Twente becijferden de directe schade van de afsluiting eerder al op ruim 6 miljoen euro, uitgaande van een duur van 35 dagen.

Maar de indirecte schade is volgens de locale bedrijven veel groter omdat veel van hen afhankelijk zijn van aan- en afvoer van goederen en er geen alternatief voorhanden is. De verwachting is dat bedrijfsactiviteiten moeten worden stil gelegd en dat de situatie ingrijpende gevolgen heeft voor leveranciers en klanten van de gedupeerde bedrijven.

Alternatieven

Bedrijven en organisaties dringen aan om op te zoek gaan naar alternatieven voor de langdurige afsluiting, zodat de schade zo beperkt mogelijk blijft.

Kamerlid De Boer heeft inmiddels schriftelijke vragen ingediend. Hierop roept ze minister Melanie Schultz van Haegen onder meer op om de werkzaamheden gefaseerd aan te pakken, zodat er minimale overlast is voor het bedrijfsleven. Zij wijst Schultz erop dat een lange stremming niet in lijn is met haar eigen uitgangspunt om vervoer over water te stimuleren.

Een antwoord van de minister wordt binnen drie weken verwacht.