04-01-2012  De stremming van het scheepvaartverkeer in het Twentekanaal als gevolg van de kapotte sluis bij Eefde is volgens EVO en binnenvaartorganisatie Koninklijke Schuttevaer een ramp voor schippers en bedrijven die afhankelijk zijn van de Twentekanalen.

Informatie

Het is niet bekend hoe lang de stremming gaat duren. Bedrijven zullen voor het vervoer van hun goederen moeten uitwijken naar het duurdere vervoer over de weg. Zij hebben daarom dringend behoefte aan informatie over de duur van de stremming. De belangenorganisaties roepen Rijkswaterstaat daarom op de belanghebbenden dagelijks goed te informeren over de stand van zaken.

Snel besluit tweede sluiskolk

Daarnaast roepen de organisaties de politiek op snel een besluit te nemen over een tweede sluiskolk. Dit is nodig om het probleem van de lange wachttijden voor de scheepvaart bij de sluis te verminderen.

Planstudie

Enkele jaren geleden is een planstudie gestart. De voorkeur gaat uit naar de bouw van een tweede sluiskolk. De studie duurt al enkele jaren maar er is nog steeds geen besluit genomen. Volgens planning moet het besluit in 2012 worden genomen, wil de bouw van de nieuwe sluiskolk in 2016 beginnen.

Financieel tekort

Voor de uitvoering van het plan is echter nog een financieel tekort van vele miljoenen. EVO en Schuttevaer roepen de overheid op om hier een oplossing voor te zoeken. Door de stremming van dit moment wordt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk een tweede sluiskolk is.

15.000 schepen per jaar

Per jaar passeren ongeveer 15.000 schepen met grofweg 70.000 containers en ruim 6 miljoen ton lading de sluis. De lading betreft voornamelijk zout, zand en grind, veevoedergrondstoffen, olie en containers.