Structureel geld voor cybersecurity

Nederland loopt voorop in verdere digitalisering en ondernemers zijn hierdoor ook zeer gevoelig voor de digitale dreiging.

20-09-2017 Ondanks het beleidsarme karakter van de Rijksbegroting 2018 wordt er wel structureel €28 miljoen uitgetrokken voor cybersecurity. Hiermee onderschrijft het kabinet de ernst van digitale veiligheid en de gevoeligheid van de Nederlandse samenleving voor digitale aanvallen.

Deze uitgave is gericht op het versterken van de veiligheidsketen en het bevorderen van informatiedeling over digitale dreigingen. Verladers hebben met de cyberhack van APM terminals ervaren hoe de logistieke keten kan worden ontregeld met alle gevolgen van dien.

Coördinatie door NCTV

De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) zal de coördinatie voeren op de inspanning voor cybersecurity. Zo kan inzicht worden verkregen in de werkwijze van kwaadwillende partijen, zowel statelijke actoren als criminele organisaties. Via het Digital Trust Center (DTC)* en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) zal informatie aan vitale sectoren, MKB en topsectoren worden gedeeld, waardoor zij hun weerbaarheid tegen dergelijk aanvallen kunnen vergroten.

Noodzakelijk

Volgens evofenedex laat onder meer de cyberaanval die de terminals in Rotterdam platlegde zien, dat een dergelijke investering noodzakelijk is. evofenedex is dan ook positief over het feit dat het kabinet hier prioriteit aan geeft. De logistieke sector als geheel digitaliseert met een rap tempo. Nederland loopt voorop in de verdere digitalisering en ondernemers zijn hierdoor ook zeer gevoelig voor de digitale dreiging.

* Digital Trust Center is een onafhankelijke organisatie onder het ministerie van Economische Zaken. Het heeft als doel de MKB-bedrijven in staat te stellen hun eigen cybersecurity te organiseren.