5-5-2011  In Oost-Nederland is langs de belangrijkste transportcorridors een groot tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtauto’s. Dit blijkt uit een onderzoek dat onlangs in opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland is uitgevoerd. Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO en Les Routiers Européens maken zich zorgen en willen dat het ministerie van Infrastructuur & Milieu op korte termijn met een oplossing komt.

Het onderzoek van Rijkswaterstaat richt zich op het gebruik van de verzorgingsplaatsen langs de A15, de A50, de A12 en de A1. Uit het onderzoek blijkt dat langs deze wegen op doordeweekse nachten een gemiddeld tekort is van 227 parkeerplaatsen; 109 in oostelijke richting en 118 in westelijke richting.

TLN, EVO en Les Routiers maken zich zorgen over de risico’s voor de sociale en verkeersveiligheid en het gevaar van hoge boetes als gevolg van het overtreden van de rij- en rusttijdenregeling. Verder toont het onderzoek aan dat de tekorten langs de rijkswegen niet opgevangen kunnen worden met particuliere terreinen wat verder van de snelwegen. Op drie onderzochte particuliere terreinen bleek de capaciteit  ontoereikend om het tekort op te vangen.

De noodzaak van meer veilige parkeerplaatsen is groot doordat vrachtautochauffeurs verplicht zijn zich te houden aan de strikte rij- en rusttijdenregeling. Een overschrijding van de maximale aaneengesloten rijtijd wordt door de digitale tachograaf nauwkeurig geregistreerd en kan bij controle tot torenhoge boetes leiden. Doorrijden naar een veilige parkeerplaats wordt in veel landen vaak niet geaccepteerd.