Structurele oplossing voor infrastructuur Havenspoorlijn in aantocht

Plan van aanpak voor problematiek zand, blusvoorziening en onderhoudscontract

16-04-2020  Handels- en productiebedrijven die gebruikmaken van de Rotterdamse Havenspoorlijn, zijn de afgelopen periode geconfronteerd met een opeenstapeling van stremmingen en verstoringen op het spoor. Voor de leden van evofenedex is het van belang dat deze problemen zo snel mogelijk worden opgelost. ProRail erkent de problematiek en heeft een plan van aanpak opgesteld om met man en macht te werken aan het op orde krijgen van de infrastructuur. Daarbij zet ProRail in op het versneld oplossen van de zandproblematiek, het herstellen van de blusvoorziening in de Waalhaven en onderhoud aan rangeerterrein Kijfhoek. evofenedex staat in nauw contact met ProRail, de spoorgoederenvervoerders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om het spoor snel weer op orde te krijgen, zodat handels- en productiebedrijven weer ongehinderd gebruik kunnen maken van spoorvervoer.

Momenteel werkt ProRail aan een nieuw en toekomstbestendig ontwerp voor de blusvoorziening in de Waalhaven. De verwachting is dat het huidige rangeerplan in elk geval dit jaar nog van kracht blijft. De opleverdatum van de nieuwe blusvoorziening is voorzien in het eerste kwartaal van 2021. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het verminderen van de impact van de problemen met de blusinstallatie, door de locomotiefwissel van een deel van het treinverkeer weer toe te staan. Met de omgevingsdienst DCMR vindt eveneens afstemming plaats over maatgevende scenario’s waarbij toelating van niet-gevaarlijke stoffen op Waalhaven Zuid mogelijk moet worden.

Zandproblematiek Maasvlakte

Spoorgoederenvervoer op de Maasvlakte ondervindt hinder van zand dat bij krachtige wind over het spoor heen waait. Met de aannemer heeft ProRail geregeld dat ingewaaid zand continu opgeruimd wordt. Op 15 mei moet het nieuwe onderhoudscontract voor het preventief opruimen van zand operationeel zijn. Het Havenbedrijf Rotterdam is aan de slag om te voorkomen dat zand vanaf bouwwerkzaamheden het spoor in waait.

Onderhoudscontract Kijfhoek

Op emplacement Kijfhoek zijn problemen opgetreden door de wisseling van het onderhoudscontract. Dit heeft tot gevolg gehad dat er tijdelijk geen onderhoud en storingsherstel kon worden gedaan aan het heuvelsysteem en de overige delen van Kijfhoek. Hierdoor heeft zich ook een aantal grote verstoringen voorgedaan, die inmiddels gelukkig weer zijn verholpen. Er is een verhoogde staat van paraatheid ingesteld door ProRail. Vanaf 1 mei moet het onderhoud en storingsherstel op de heuvel wederom geborgd zijn.

Infrastructuur op gewenst niveau krijgen

Naast deze initiatieven heeft ProRail grote projecten gepland of in uitvoering om de komende jaren de infrastructuur weer helemaal op het gewenste niveau te krijgen (Botlekbrug, Theemswegtracé, vernieuwing emplacement Waalhaven, vernieuwing emplacement Kijfhoek). Tot slot vindt er een continue monitoring plaats van operationele risico’s en de voortgang van de gedefinieerde acties. ProRail zal de betrokken teams en organisaties in de komende maanden versterken.

evofenedex staat in nauw contact met de betrokken partijen, om het spoor snel weer op orde te krijgen, zodat handels- en productiebedrijven weer ongehinderd gebruik kunnen maken van spoorvervoer.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder