03-07-2017  evofenedex is onlangs met de douane een traject ingegaan om samen een verbeterplan op te stellen om problemen op te lossen.

Hardnekkige storingen in de IT-systemen, bezuinigingen, minder personeel, integriteitskwesties in de haven: bij de Nederlandse douane is dit en vorig jaar veel te doen geweest. En nog steeds. Voor evofenedex reden om structurele verbeteringen tot absolute prioriteit te maken.

Geen pleisters plakken

Op basis van knel- en verbeterpunten spoort evofenedex de douane voortdurend aan problemen bij de bron aan te pakken; geen pleisters plakken, maar duurzame en toekomstbestendige oplossingen. evofenedex is - na contact met de staatssecretaris van Financiën – daarvoor onlangs met de douane een traject ingegaan om samen een verbeterplan op te stellen om de grote problemen op te lossen. Hierin staan vier thema’s centraal:

  • ICT
  • Dienstverlening en kennisniveau
  • Trade facilitation en toezicht
  • Coordinated border management

Kennisnieuwsbrief

evofenedex geeft een tweewekelijkse gratis Kennisnieuwsbrief uit. In de komende vier edities van deze nieuwsbrief wordt elk bovenstaand thema uitgebreid toegelicht en komen de belangrijkste trends en ontwikkelingen rond de douane voor de komende jaren aan de orde.

Goede samenwerking 

De Nederlandse douane geldt als een van de beste en modernste douaneorganisaties ter wereld, onder meer door te investeren in moderne IT-faciliteiten en controlemiddelen en –methoden. Maar liefst 30 procent van alle douaneafhandelingen van de EU wordt in Nederland verricht. Waar in de meeste (Europese) landen de douane zich opstelt als een starre toezichthouder en overleg met bedrijfsleven mijdt, werken in Nederland de douane en het bedrijfsleven nauw en goed samen.

Regelmatig overleg

Zo overlegt evofenedex, samen met een aantal andere koepelorganisaties, elk kwartaal met de douane over actuele onderwerpen. Bedrijven met uitdagingen of vragen op het gebied van douane kunnen contact opnemen met Wilco Heiwegen, beleidsadviseur evofenedex.