22-08-2013  Er is subsidiegeld beschikbaar voor innovatieve mkb’ers, actief in de logistiek. De regeling is opengesteld voor inschrijving van 25 september tot 3 oktober.

Geschikt voor u?

Heeft u een mkb-bedrijf waar logistiek belangrijk is? En wilt u in uw bedrijf een logistieke vernieuwing doorvoeren? Wilt u slimme en creatieve logistieke oplossingen gaan ontwikkelen, nieuwe technologieën inzetten of slimmer gaan samenwerken? 

Dan kan de MIT-Regeling u hierbij ondersteunen. Er is financiële ondersteuning mogelijk voor:

  • Inkoop kennis: een kennisvoucher kan worden besteed bij een publieke kennisinstelling (50 procent ondersteuning)
  • Een haalbaarheidsstudie: om vooraf bijvoorbeeld de technische en economische risico’s en mogelijkheden van een innovatietraject in kaart te brengen (50 procent ondersteuning)
  • Een R&D- samenwerkingsproject: meerdere partijen, gericht op ontwikkeling van nieuw product, proces of nieuwe dienst (50 procent ondersteuning)
  • Inhuur personeel: hooggekwalificeerd personeel voor onderzoek, ontwikkeling of innovatie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunnen ondernemers contact opnemen met Dinalog, Harry van den Hoff, telefoon 076 5315 300 of met Syntens, Niek van den Akker, telefoon 06 2290 7391.