08-01-2013 Wie gebruik wil maken van de subsidieregeling voor Euro-6-vrachtauto’s en bussen kan deze sinds begin dit jaar ook digitaal aanvragen. AgentschapNL heeft hiervoor een elektronisch loket geopend.

eHerkenningsmiddel

Om in te kunnen loggen op het eLoket heeft de aanvrager een eHerkenningsmiddel nodig. Dit is een elektronische toegangssleutel die wordt gebruikt om zaken te doen met allerlei overheidsinstanties.

Kentekenbewijs

Daarnaast moet ook het kentekenbewijs digitaal (scan, foto) worden ingeleverd. Op deze manier wordt bij indiening direct gecontroleerd of de aanvraag aan de eisen voldoet.

Sneller

Ook weet de aanvrager meteen of de aanvraag correct is ingediend en aangekomen. Een ander voordeel is dat AgentschapNL de aanvragen, ook bij drukte, sneller kan afhandelen en uitbetalen.