09-05-2012  Om goederenvervoer per spoor aantrekkelijker te maken voor het bedrijfsleven, heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het subsidieprogramma ‘Bundeling van goederenstromen voor vervoer op het spoor’(BGS) in het leven geroepen.

Wegennet minder belast

Met dit programma stimuleert het ministerie bedrijven om goederenstromen te bundelen om deze vervolgens per trein naar de volgende bestemming te vervoeren. Het ministerie beoogt hiermee het wegennet minder te belasten en het gebruik van meer duurzame modaliteiten te bevorderen.

Drempels verlagen

Het gaat om projecten die organisatorische en fysieke drempels voor bundeling van goederenstromen voor vervoer op het spoor verlagen en waarbij het bundelen van de goederenstroom plaatsvindt op het grondgebied van Nederland. De subsidie is beschikbaar voor:

  • ondernemingen die bij de goederenstroom voor het vervoer op het spoor zijn betrokken
  • een samenwerkingsverband waarbij minimaal één onderneming bij het vervoer van de goederenstroom op het spoor is betrokken.

Kosten

De subsidie bedraagt 50 procent van de (subsidiabele) projectkosten tot een maximum van 200.000 euro. Tot de subsidiabele projectkosten behoren:

  • kosten van direct bij het project betrokken personeel
  • kosten van het gebruik van apparatuur en van verbruikte materialen
  • door derden gemaakte kosten

Aanvragen

Aanvragen kunnen vanaf 1 juli worden ingediend en worden toegekend op basis van volgorde van ontvangst. Meer informatie over dit programma: EVO, Kevin Smith, e-mail, telefoon 079 3467 360 of reageer via het reactieformulier hiernaast.