Subsidie voor duurzame en innovatieve projecten in Zeeland

Nieuwe programma’s, projecten en businesscases moeten zorgen voor een sterke, duurzame en innovatieve Zeeuwse economie

30-09-2019  Met het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling stelt de provincie Zeeland subsidies beschikbaar voor innovatieve en duurzame initiatieven. Het programma moet leiden tot een sterke, duurzame en innovatieve Zeeuwse economie.

Bedrijven kunnen een maximale subsidie aanvragen van 50.000 euro voor haalbaarheidsstudies en verkenningen. Voor demonstratieprojecten en pilots is het maximale subsidiebedrag 200.000 euro. Je kunt de subsidie aanvragen tot uiterlijk 8 november 2019.

Haalbaarheidsonderzoek

Consortia willen kansrijke ontwikkelingen toetsen en onderzoeken of nieuwe technologieën en maatschappelijke uitdagingen kansen bieden voor de Zeeuwse clusters, waar mogelijk in samenwerking met andere regio’s. Het doel hiervan is nieuwe programma’s, projecten en businesscases te laten ontstaan. Hiervoor zijn verkenningen en haalbaarheidsstudies nodig. Een haalbaarheidsonderzoek kan worden uitgevoerd vanuit een consortium uit een van de volgende economische clusters: Industrie en maintenance, Havens en logistiek, Agro- en seafood, Water en energie, Vrijetijdseconomie en zorg. Het onderzoek valt binnen een gezamenlijke agenda van het betreffende consortium.

Demonstratieprojecten en verkenningen

Daarnaast zet Zeeland in op het faciliteren van icoonprojecten. Dit zijn demonstraties en pilots die een toonvoorbeeld zijn van clustersamenwerking in de sectoren zoals die in het actieprogramma zijn beschreven. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de webpagina van de Provincie Zeeland.