Subsidie voor ontwikkeling mkb

SLIM-regeling stimuleert scholing en ontwikkeling

Welke wensen, ambities en mogelijkheden hebben jouw medewerkers en hoe heb je hun ontwikkeling binnen je organisatie geregeld? Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers bijblijven in de ontwikkelingen van jouw organisatie? Voor bedrijven die hiermee actief aan de slag willen, is er voor de komende jaren de nieuwe Subsidieregeling Leren en ontwikkelen In het Mkb (SLIM) als financieringsimpuls.

Er zijn diverse activiteiten mogelijk die in aanmerking komen voor deze subsidie. Deze moeten vooral zijn gericht op het versterken van de leercultuur en/ of de ontwikkeling van de medewerkers. Een paar voorbeelden:

  • per medewerker de scholingsbehoefte en/of ontwikkelingsbehoefte in kaart brengen met een scan;
  • een nieuwe leermethode ontwikkelen binnen jouw onderneming;
  • begeleiding verzorgen die gericht is op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en de beroepshouding van de medewerkers;
  • begeleiding geven tijdens het bieden van praktijkleerplaatsen voor een beroepsopleiding in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf;
  • workshops houden voor de leidinggevenden die op ontwikkelingscultuur zijn gericht;
  • nieuwe initiatieven nemen met als doel leren en ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld het oprichten van een eigen bedrijfsschool;
  • een onderwijs- of ontwikkelingsprogramma bedenken en uitwerken is ook subsidiabel.

De aanvragen kunnen vanaf 2 maart 2020 worden ingediend en moeten dus vooral zijn gericht op (een methode voor) het stimuleren van medewerkers om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen door scholing tijdens het werk. Voor de opleiding zelf kan geen subsidieaanvraag worden ingediend.

Samen aanvragen

Samenwerkingspartijen mogen ook een aanvraag indienen, bijvoorbeeld een brancheorganisatie, werkgeversorganisatie, O&O-fonds (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds), werknemersorganisatie en/of een onderwijsinstelling. Voorwaarde is wel dat er minimaal twee mkb-ondernemingen meedoen in de aanvraag. Er is één hoofdaanvrager die de aanvraag indient namens de samenwerkende partijen. Mocht je daar ideeën over hebben, dan hoort evofenedex dat graag.

Wil je meer weten? Kijk op de website van het ministerie van SZW voor meer informatie of neem contact op met Manue Azoulay, beleidsadviseur Human Capital bij evofenedex: m.azoulay@evofenedex.nl. Of meld je aan voor de maandelijkse HR-update.

 

Marinke
Contact

Vragen over strategisch personeelsbeleid?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder