06-06-2012  De subsidieregeling voor Euro-6-vrachtauto’s en -bussen is gisteren gepubliceerd in de Staatscourant en is vanaf vandaag van kracht. De subsidie bedraagt 4500 euro per voertuig.

Eisen aan het voertuig

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het gaan om een nieuwe vrachtauto of bus die voldoet aan de Euro-6-typegoedkeuring. Dit moet blijken uit het kentekenbewijs van het voertuig. Voertuigen met een maximale toegestane massa van ten minste 5001 kg vallen binnen deze regeling. Daarnaast moet het voertuig een kentekenbewijs hebben dat definitief tenaam is gesteld vanaf 1 maart 2012 en vóór 31 december 2013.

Terugvordering

Afwijkend van de voorgaande Euro-5-regeling is dat de koper van een Euro-6-voertuig de ontvangen subsidie moet terugbetalen als het voertuig binnen zes maanden na vaststelling van de subsidie wordt doorverkocht of de tenaamstelling van het voertuig om andere redenen wordt gewijzigd. In deze gevallen kan worden overgegaan tot terugvordering van de subsidie.

Subsidieaanvraag

De subsidie kan na de aanschaf en definitieve tenaamstelling van het voertuig worden aangevraagd bij Agentschap NL. Hiervoor is een aanvraagformulier beschikbaar. Het is mogelijk om voor meer voertuigen op één formulier subsidie aan te vragen. Bij de aanvraag moet alleen een kopie van het definitieve tenaamgestelde kentekenbewijs per voertuig worden gevoegd (deel 1a en 1b).

Tijdig indienen

Belangrijk is dat de aanvraag tijdig wordt ingediend bij Agentschap NL. Binnen drie maanden na de datum definitieve tenaamstelling (deel 1b) moet de aanvraag zijn ingediend. Het aanvraagformulier is te downloaden vanaf www.agentschapnl.nl/euroVI.

Digitaal aanvragen

Binnen enkele maanden zal het ook mogelijk zijn digitaal subsidie aan te vragen bij Agentschap NL. Papieren aanvraagformulieren zijn dan overbodig. Om digitaal te kunnen aanvragen, is eHerkenning nodig.

Ondernemers die vragen hebben, kunnen contact opnemen met EVO-ledenservice op 079 3467 346 of via het reactieformulier op deze pagina.