14 juni 2011

Landelijke uitrol van Secure Lane kan schade transportcriminaliteit met 25 procent terugdringen

De transportcriminaliteit in Nederland kan met 25 procent worden verminderd (90 miljoen euro) wanneer Secure Lane – een intelligent cameratoezichtsysteem op verzorgingsplaatsen – landelijk wordt ingevoerd. Dit blijkt uit een onderzoek van een aantal private partijen en ministeries dat vandaag is aangeboden aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Om Secure Lane verder succesvol landelijk uit te rollen, is het essentieel dat publieke en private partijen nauw samenwerken en tevens oplossingen aandragen voor financiering. Het onderzoek adviseert om de verzorgingsplaatsen met een tankstation/ en of restaurant, truckstops en bedrijventerreinen langs de belangrijkste transportcorridors in Nederland te voorzien van intelligent cameratoezicht.

Secure Lane

De transportsector lijdt jaarlijks rond de 350 miljoen euro directe schade als gevolg van transportcriminaliteit. Om de aanpak van deze vorm van criminaliteit te versterken is na een proef in 2008, de transportcorridor Rotterdam - Eindhoven - Venlo met Secure Lane beveiligd. Secure Lane is een intelligent camerasysteem op 15 verzorgingsplaatsen langs deze corridor dat is aangesloten op een reeds bestaand publiekprivaat netwerk van cameratoezicht op bedrijventerreinen. De live beelden kunnen vervolgens worden doorgestuurd naar de meldkamers van politie, brandweer en GGD voor verdere acties.

Grote economische en maatschappelijke waarde

De proef is een succes gebleken. Het aantal incidenten op de beveiligde verzorgingsplaatsen langs de corridor Rotterdam - Eindhoven - Venlo is dankzij Secure Lane teruggelopen van 74 naar slechts 4 incidenten per jaar. Secure Lane vergroot de sociale veiligheid en versterkt onze internationale concurrentiepositie en vestigingsklimaat. Alle betrokken partijen binnen Secure Lane hebben daarom de wens uitgesproken om het systeem permanent in te voeren en landelijk uit te rollen. De proef toont echter ook aan dat transportcriminaliteit zich verplaatst naar minder of niet beveiligde locaties. Hierdoor is het noodzakelijk om Secure Lane gebiedsgericht in te voeren op zowel verzorgingsplaatsen, truckstops als bedrijventerreinen.

Onderzoek

Betrokken partijen hebben onderzocht hoe Secure Lane landelijk kan worden ingevoerd en op welke manier dit op lange termijn publiekprivaat gefinancierd moet worden. Het succes van Secure Lane staat of valt bij een gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak. Het onderzoek adviseert dat de betrokken publieke en private partijen intensief met elkaar samenwerken en investeren. Uiteindelijk doel is om de economische schade als gevolg van transportcriminaliteit met 25 procent per jaar terug te dringen. Dat komt neer op een bedrag van ongeveer 90 miljoen euro. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat deze doelstelling haalbaar is. De maatschappelijke investeringen van Secure Lane zouden daarmee binnen één jaar zijn terug verdiend. 

Betrokken partijen

Het onderzoek is een initiatief van Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO en het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tevens werd nauw samengewerkt met Stichting CrimiNee!, Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc), Maecon en Les Routiers.