8 november 2011

Bedrijven kunnen zich voor het vervolgproject inschrijven

De provincie Noord-Brabant en verladersorganisatie EVO geven een vervolg aan hun succesvolle samenwerking bij het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen door  goederenvervoer in de provincie. Eind dit jaar gaat een tweede gezamenlijk emissiereductieproject van start. Het eerste  werd eind vorig jaar afgerond. Het eerste emissiereductieproject  heeft aangetoond dat er door emissiereductie niet alleen enorme milieuwinst te behalen valt, maar dat bedrijven ook flink kunnen besparen op transportkilometers en brandstofkosten.  Brabantse bedrijven kunnen zich bij EVO nog aanmelden voor het tweede emissiereductieproject.

Efficiënter en schoner goederenvervoer

De provincie Noord-Brabant voert actief beleid op het gebied van efficiënter en schoner goederenvervoer. Door samenwerking met EVO bij de emissiereductieprojecten geeft de provincie concreet invulling aan haar Strategische Visie Goederenvervoer Brabant. Aan het eerste emissiereductieproject hebben twintig Brabantse bedrijven deelgenomen. Uit het project bleek dat er met verbetermaatregelen forse besparingen op emissie te realiseren zijn: 7% op CO2, 20% op NOx 15% op fijnstof en 4% op SO2. Verder kunnen verbetermaatregelen bij deze bedrijven tot 9 miljoen minder transportkilometers en 1,8 miljoen liter minder brandstofverbruik leiden. De deelnemers aan de eerste editie van het eerste emissiereductieproject zijn inmiddels hard aan de slag met de voorgestelde verbetermaatregelen.

Projectaanpak

Aan het tweede project, dat eind dit jaar van start gaat, kunnen in totaal veertig Brabantse bedrijven deelnemen. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich  hiervoor nog steeds aanmelden. Zij kunnen kiezen voor twee vormen van deelname . De eerste, lichte vorm houdt alleen een nulmeting in, waarbij de emissies van het bedrijf in het transport worden berekend. Op deze manier wordt men zich beter bewust van uitstoot van schadelijke stoffen in het logistieke proces. De tweede, uitgebreidere vorm bestaat  uit een nulmeting, gevolgd door een analyse en plan van aanpak.  In de analyse worden de potentiële milieuwinst, de mogelijke kostenbesparingen voor het bedrijf en de haalbaarheid van verbetermaatregelen in kaart gebracht. Deze analyse resulteert in een plan van aanpak, waarmee het bedrijf vervolgens direct aan de slag kan met emissiereductie en kostenbesparing.

Aanmelding

Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met EVO-Bedrijfsadvies, 079 346 7333 of bedrijfsadvies@evo.nl. Meer informatie over de resultaten van het project Emissiereductie in Noord-Brabant in 2009 en 2010 kan hier worden ingezien.