Effecten zullen tot minimaal half mei voelbaar zijn

2 minuten

13-04-2021  Tijdens het wekelijkse overleg van de Logistieke Alliantie* over de afhandeling van de Suez-vloot bleek dat er vooralsnog geen problemen worden ervaren in de afhandeling in de Rotterdamse haven. De drukte is, met de eerste schepen die nu zijn binnengekomen, te overzien. Volgens evofenedex draagt de goede samenwerking en open communicatie tussen alle betrokken partijen bij aan een duidelijk verwachtingsmanagement richting ondernemers die wachten op hun lading.

De terminals geven aan dat het druk is in de afhandeling van schepen, maar dat dit niet tot problemen leidt. De komende weken neemt de drukte verder toe. De betrokken partijen van de Logistieke Alliantie staan continu met elkaar in contact over wat nodig is om de afhandeling van de goederenstromen zo veel mogelijk te ondersteunen. Zo zijn knelpunten geïdentificeerd, is de informatievoorziening over aankomst van schepen en lading verbeterd (zie ook hier) en wordt continu gemonitord of zich onverhoopt belemmeringen voordoen die een vlotte doorstroming over weg, rail of water in de weg kunnen staan. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat de eerder aangekondigde werkzaamheden aan de Beneluxtunnel eind april niet doorgaan. Dit zou een knelpunt kunnen zijn voor het containervervoer over de weg.

 

Vooruitzichten containerlijnvaart verder verslechterd

Als gevolg van de Suez-blokkade zijn de vooruitzichten voor ondernemers die goederen verzenden via de containerlijnvaart, na een aantal weken van voorzichtig herstel, weer verder verslechterd. Afvaarten worden wederom geschrapt, het tekort aan containers neemt toe, de betrouwbaarheid van vaarschema’s neemt verder af en tarieven stijgen. Containerlijnvaartrederijen verwachten dat de effecten van de Suez-blokkade tot minimaal half mei voelbaar zullen zijn. Ondanks dat de Suez-blokkade een incident is, maakt evofenedex zich ernstig zorgen over de structurele verslechtering van de dienstverlening van de containerlijnvaart. Op Europees en internationaal niveau wordt hier aandacht voor gevraagd. 

Egypte legt beslag op ‘Ever Given’ 

Door het in beslag nemen van de ‘Ever Given’ wil Egypte de betaling van 900 miljoen dollar aan compensatie afdwingen. Het land heeft kosten gemaakt voor de reddingsoperatie van het schip in het Suezkanaal en is inkomsten misgelopen uit de tolheffingen voor het kanaal. Door de inbeslagname kan het mogelijk maanden duren alvorens de lading aan boord van het schip wordt vrijgegeven. Eerder verklaarde de eigenaar van de ‘Ever Given’ al averij-grosse, waardoor ladingbelanghebbenden zullen moeten bijdragen aan het vergoeden van de gemaakte kosten. Volgens evofenedex zijn de kosten in de meeste gevallen gedekt onder een goederentransportverzekering. 

*HbR, KVNR, VRC, CBRB, BLN Schuttevaer, Deltalinqs, ProRail, TLN, evofenedex en de VRTO (terminals)