Beweeg flexibel mee met je klant

Leestijd: 7 minuten

De krantenkoppen liegen er niet om: kerstartikelen komen te laat omdat er te weinig containers zijn en autofabrikanten hebben leveringsproblemen door ontbrekende chips. Het logistieke systeem heeft de afgelopen decennia niet voor zulke hete vuren gestaan. Wat kunnen bedrijven in 2022 verwachten en hoe kun je daar slim mee omgaan?

Internationaal opererende bedrijven zullen ook in 2022 worden geraakt door supply chain disrupties. Hieronder sta ik stil bij drie factoren die daarbij van grote invloed zullen zijn. Grondstoffen en energie laat ik hierbij buiten beschouwing.

 1. Impact van transport op ketens is blijvend

De impact van transport op supply chains is de afgelopen jaren groot geweest. Zeecontainerprijzen zijn vertienvoudigd, de leveringsbetrouwbaarheid is onder druk komen te staan en het wegtransport worstelt met personeelstekorten. Hierdoor ligt de geraamde kostenstijging (exclusief brandstofkostenontwikkeling) in het grensoverschrijdende wegvervoer tussen de 3,5 en 5,0 procent. Transportcapaciteit was tot op heden nooit een probleem. Met dit gegeven zijn ontwerpkeuzes gemaakt in ketens, zoals het inkopen van producten in lageloonlanden. Het is ook niet te verwachten dat zeevrachttarieven terugvallen op het niveau van voor 2019 en dat de chauffeurs tekorten op korte termijn zijn opgelost. Deze situatie vereist dat we stilstaan bij eerder gemaakte ontwerpkeuzes en ketens herontwerpen. In de afweging hiervoor moet ook duurzaamheid als criterium worden meegenomen. Dichterbij sourcen van (een deel van) de productie kan bijdragen aan de oplossing.

2. Het voorspellen van de (klant)vraag wordt lastiger

De afgelopen jaren is gebleken dat de (klant) vraag uitermate complex is en blijken historische gegevens aan waarde te verliezen. Het is tijd dat we definitief afscheid nemen van het predict and prepare-paradigma. Hoewel het van belang blijft dat we (extreme) toekomstscenario’s maken, vraagt deze nieuwe werkelijkheid om meer wendbaarheid en flexibel meebewegen met je klant, efficiënter reageren op de veranderende marktvraag en veranderingen in onze keten: het zogenaamde sense and res-pond-principe. Een fabriek die stilvalt (sense) vraagt om een andere leverancier (respond). Hiervoor zijn flexibel ingerichte processen en een goede afstemming nodig. Voor export- en importmanagers wordt het in 2022 nog belangrijker veranderingen op tijd te signaleren en daar op de juiste manier mee om te gaan.

3. Verkopen vraagt om subliem samenspel

Waar tot voor kort de aanpalende bedrijfsafdelingen jouw verkoop of import van producten bijna altijd waar konden maken, staat dit nu onder grote druk. Om nee verkopen te voorkomen, is het noodzakelijk de voorraden en capaciteiten in je keten goed inzichtelijk te hebben. Ook openheid in communicatie en het delen van informatie zijn essentieel ten tijde van disrupties. Dit vereist een hoge mate van vertrouwen en digitalisering.

Hiervoor zijn strategische samenwerkingen en ketenregie onmisbaar; zowel extern als intern. Weet jouw leverancier welke producten voor jou prioriteit hebben? Weet de transportafdeling tijdig van jouw behoeften en hebben je collega’s daar de benodigde informatie over? Ruim zeventig procent van de handels- en productiebedrijven heeft het belang van ketensamenwerking in crisistijd ingezien, dit wordt in 2022 nog belangrijker.

Samengevat: de mondiale disrupties in de supply chain zijn blijvend, wat vraagt om wendbaarheid en flexibiliteit van internationaal opererende bedrijven. Dit kan alleen bereikt worden door een subliem samenspel tussen interne bedrijfsafdelingen en met externe ketenpartners, ondersteund door een in hoge mate gedigitaliseerde operatie. 

Nanne schriek
Auteur: Nanne Schriek


Nanne is project manager supply chain management bij evofenedex. Nanne is nauw betrokken binnen het project Compose. Hierin verrichten wij, in samenwerking met 4 faculteiten van de Tilburg University, onderzoek naar strategische verladerssamenwerking en ontwikkelen we dienstverlening om organisaties effectiever met elkaar binnen ketens te laten samenwerken.