evofenedex en Tilburg University presenteren stappenplan voor samenwerkingsverbanden tussen verladers onderling

Belangstellenden kunnen het boek Compose: strategisch logistiek samenwerken gratis downloaden.

14-9-2020 Op het Topsector Logistiek Congres werd op vrijdag 11 september de eerste resultaten van Compose gepresenteerd in het e-book Compose: strategisch logistiek samenwerken. Ruim drie jaar geleden begon dit project als een matchmakingtool, waarbij evofenedex en de Tilburg University samen optrokken met 40 leden. Doel was om de samenwerking op strategisch niveau tussen verladers in afzonderlijke ketens op horizontaal niveau te onderzoeken en vooral te stimuleren.

Vanuit evofenedex is Nanne Schriek als projectleider betrokken bij Compose. Hij kijkt terug op een interessante tijd en vooruit op wat er nu met de opgedane kennis moet gebeuren. 

Wat is Compose precies?

“Compose is in eerste instantie vooral een gedachtegoed over strategische supply chain samenwerking, die we willen faciliteren door het creëren van verschillende samenwerkingsvormen en een matchingsplatform. In de toekomst verwachten wij dat verladers strategische samenwerkingen met elkaar aangaan om zo middelen te delen, kennis uit te wisselen en samen te innoveren op verschillende terreinen. Denk hierbij onder meer aan het combineren van (internationale) goederenstromen, magazijnruimte delen en aan samenwerking op personeelsgebied. Niet alleen kosten zijn hier een belangrijk criterium, maar denk juist ook aan de (extra) klantwaarde die op deze manier kan worden gerealiseerd. Alleen samen kun je duurzaamheidsdoelen realiseren, de logistiek efficiënter maken en innovatie aanjagen.”

Nanne Schriek
Nanne Schriek, projectleider Compose

 

Hoe is er te werk gegaan binnen het project?

“Er zijn uiteindelijk meer dan vijftig studenten vanuit disciplines zoals rechten, sociale psychologie, supply chain management en econometrie afgestudeerd bij onze leden. Dit zijn bedrijven zoals Tata Steel, Rockwool, Edco en tientallen anderen. Iedere student ging vanuit zijn eigen specialisme een deeltraject onderzoeken, bijvoorbeeld het uitwerken van een business case bij het bundelen van transporten. Maar ook zijn er door masterstudenten sociale psychologie in 2018 73 enquêtes afgenomen bij vertegenwoordigers van verschillende bedrijven in de logistieke sector om te onderzoeken wat  de sociale en psychologische factoren van samenwerking tussen organisaties zijn.

Daarnaast is er een uitgebreide online matchmakingtool ontwikkeld. In eerste instantie was het doel om samen te werken in transport, maar dat is ondertussen uitgebreid naar magazijnruimte en het uitwisselen van personeel. In het systeem worden bedrijven gekoppeld op basis van bedrijfscultuur, locatie en talloze andere facetten. Hiermee brengen we bedrijven die complementair aan elkaar zijn met elkaar in contact. Dit scheelt dus tijd bij het vinden van de juiste samenwerkingspartner.”

Wat valt er op na al die onderzoeken?

“Er is een forse kloof tussen weten en doen. Dat horizontale samenwerking kansen biedt aan verladers om hun supply chain te optimaliseren is geen nieuwe bevinding. Veel verladers weten dat, maar weten dat het voordelen biedt is niet hetzelfde als er ook mee aan de slag gaan. Ook richten managers zich vanwege de aard van het werk op de korte termijn (vandaag en morgen) en minder op lange termijn. Dit zorgt er ook voor dat veel bedrijven pas in de beginfase zitten en overwegen hier mee aan de slag te gaan.”

“Verladers nemen liever het zekere voor het onzekere.”


Wat lijkt die verladers te weerhouden?

“Het is voor verladers vooraf vaak onduidelijk wat de precieze winsten en risico’s zijn die bij de samenwerking komen kijken. Omdat de winsten en risico’s van tevoren niet goed te overzien zijn, is het moeilijk voor verladers om een goede kosten-baten analyse uit te voeren. Dat leidt ertoe dat verladers liever het zekere voor het onzekere nemen en geen tijd stoppen in het starten van een samenwerkingsverband. 
Onze matchmakingtool biedt voor bedrijven een laagdrempelige oplossing om met behulp van slimme algoritmes een geschikte samenwerkingspartner te vinden. Het is een stuk eenvoudiger geworden om een partner te vinden waarmee je in eerste instantie gaat aftasten of én welke mogelijkheden er voor een samenwerking zijn. Inmiddels hebben we verschillende partijen in de food- en bouwsector met elkaar in contact gebracht. Bedrijven die op dit moment de kansen met elkaar aan het inventariseren zijn.”

Welke rol speelt evofenedex in dit traject?

“Voor veel bedrijven geldt dat, wanneer op strategisch niveau de intentie is uitgesproken om te gaan samenwerken, er op operationeel niveau nog heel wat moet gebeuren om de samenwerking invulling te geven. Denk aan het inrichten en afstemmen van de fysieke processen en informatiestromen. Met onze pragmatische logistieke en supply chainexpertise, de online tool en neutrale rol zijn wij in staat om bedrijven te helpen om succesvolle samenwerkingsverbanden te realiseren.” Fase 1 is nu afgerond.

"Onze leden kunnen de haalbaarheid van hun plannen laten onderzoeken"

Wat gaat er verder gebeuren?

“De ontwikkelde kennis en de online tooling kan vanaf nu door het bedrijfsleven worden gebruikt. We blijven de matchmakingtool doorontwikkelen en beheren.Veel belangrijker is de transitie die we willen realiseren en het bij bedrijven onder de aandacht brengen van de mogelijkheden van samenwerking. Dit is ook belangrijk bij andere grote thema’s als digitalisering en duurzaamheid. De komende periode willen wij onze leden verder stimuleren om gebruik te maken van alle kennis en mogelijkheden die er zijn. Ook kunnen onze leden de haalbaarheid van hun plannen op het vlak van supply chain en logistieke samenwerking laten onderzoeken door de studenten van de Tilburg University.”

Download e-book Compose: strategisch logistiek samenwerken

Belangstellenden kunnen het e-book met alle bevindingen achter het onderzoek en het stappenplan, gratis downloaden op  www.supplychainsamenwerking.nl. Gebruikmaken van de online matchmakingtool kan eenvoudig op www.compose-sc.nl