22-07-2011 Binnenvaartverladers die in hun lopende contracten voor vervoer per binnenschip een verwijzing hebben staan naar de CBRB circulaire gasolieprijs en SAV-afvalbeheerbijdrage moeten rekening houden met een systeemwijziging, constateert EVO.

Sedert jaar en dag geeft het CBRB voor haar leden een circulaire uit over de gasolieprijs, gebaseerd op de gasolieadviesprijzen van enige grote oliemaatschappijen. Onlangs bleek dat hieraan sinds 1 januari 2011 een bedrag van € 0,75 per 100 liter is toegevoegd in verband met de SAV-afvalbeheerbijdrage.

SAV-afvalbeheerbijdrage

Per 1 januari 2011 is de binnenvaartschipper een SAV-afvalbeheersbijdage verschuldigd (SAV: ScheepsAfvalstoffen Verdrag) van € 7,50 per 1000 liter. Met deze heffing wordt de gratis inname van oliehoudende afvalstoffen van de binnenvaart gefinancierd.

Tot 1 januari 2011 werd de kosten van deze inname gefinancierd door het Rijk, havengelden en schippers

In principe is de systeemwijziging CBRB gasolieprijs circulaire een aanpassing van de overeengekomen vervoerscondities. EVO stelt dat het daardoor ter beoordeling van de partijen is of dit in de  overeenkomst ook aan de orde is en onderwerp van onderhandeling zal zijn.