23-01-2014  De Inspectie SZW bezoekt vanaf februari ‘een groot aantal’ bedrijven voor een inspectie. Daarbij kijken de controleurs naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de arbeidsveiligheid van intern transport en naar het werken met en rondom machines.

Dat heeft de Inspectie SZW bekendgemaakt. Volgens de inspectiedienst hebben nog te veel werknemers bij Nederlandse bedrijven te maken met – soms ernstige – arbeidsrisico’s.

Wet

De SZW wijst erop dat de wet voorschrijft dat het de verantwoordelijkheid van de werkgever is om te zorgen voor veilig en gezond werk. Daarnaast moeten werkgevers weten welke risico's hun werknemers lopen en die risico's met maatregelen wegnemen of zoveel mogelijk beperken.

Ongeval

De Inspectie zegt zich vooral te richten op de grootste arbeidsrisico's, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de kans om een ongeval te krijgen bij het werken aan machines. Deze risico's zijn hoog bij bedrijven in de sectoren aardolie, chemie, farmacie, kunststof en rubber.

Bedrijven

Daarom inspecteert de Inspectie SZW vanaf februari bedrijven uit deze sectoren. Er worden bedrijven bezocht die al geruime tijd geen inspectie hebben gehad maar ook bedrijven die recent al eens zijn geïnspecteerd, aldus de dienst.

Als de inspecteur gebreken constateert, dan kunnen er sancties volgen. Voor een overzicht van alle mogelijke boetes en sancties is een website opgezet: zelfinspectie.nl.