23-06-2015  Per 1 juli is Nederland een rijbewijscategorie rijker: het T-rijbewijs. Dit rijbewijs geldt voor alle tractoren en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS). Een heftruck die op de openbare weg komt, valt ook onder de definitie van een MMBS, waardoor vanaf 1 juli mogelijk een rijbewijs verplicht is voor heftrucks. EVO heeft de wijzigingen op een rij gezet.

Voertuigen met beperkte snelheid

Wetgeving bepaalt dat het T-rijbewijs niet alleen voor tractoren geldt, maar ook voor alle motorrijtuigen met beperkte snelheid, wat wil zeggen dat ze niet harder mogen en kunnen rijden dan 25 km/h. Het is een soort verzamelcategorie die onder meer shovels, heftrucks, verreikers, grasmaaiers, teruggekeurde vrachtauto’s en terminaltrekkers vallen. Vanaf 1 juli geldt voor het besturen van voertuigen uit deze categorieën op de openbare weg het T-rijbewijs.

Uitzonderingen

Er is wel een aantal uitzonderingen in de wetgeving opgenomen. Deze zijn op te delen in twee groepen:

  • Voertuigen die worden ingezet voor maaien, onkruid bestrijden (tankinhoud van minimaal 100 liter), vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen. Deze voertuigen mogen, inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk, niet breder zijn dan 1,30 meter. Ook mogen ze geen inrichting hebben om een aanhangwagen of machine te trekken.
  • Heftrucks, niet breder dan 1,30 meter die worden gebruikt voor het laden/lossen van een voertuig in de directe omgeving van een bedrijfshal of magazijn. De heftruck mag niet worden gebruikt om aanhangwagens of verwisselbare machines te trekken.

T-rijbewijs halen

Iedereen die op 1 juli 2015 in het bezit is van het B-rijbewijs krijgt automatisch de bevoegdheden van het T-rijbewijs. Daarnaast wordt het T-rijbewijs binnen een periode van 10 jaar automatisch bijgeschreven als dit rijbewijs wordt verlengd. Iemand die op 1 juli geen B-rijbewijs heeft, moet het T-rijbewijs gaan halen. Wie in het bezit is van het trekkercertificaat kan dit gedurende 1 jaar, dus vóór 1 juli 2016, omwisselen voor het T-rijbewijs.

Heftrucks

Hoewel EVO zich succesvol sterk heeft gemaakt voor een uitzondering voor heftrucks tot 1,30 meter breed, moeten bedrijven wel rekening houden met deze wetgeving. Dit heeft te maken met de vraag of het bedrijfsterrein een afgesloten eigen terrein is. Als het eigen terrein niet is afgesloten van de openbare weg, waardoor de Wegenverkeerswet van toepassing is, geldt namelijk voor heftrucks breder dan 1,30 meter wel het T-rijbewijs. Als de chauffeur dit rijbewijs niet heeft, kan dit gevolgen hebben voor de verzekering. EVO raadt ondernemers dan ook aan hierover contact op te nemen met hun verzekeraar.

Eigen terrein

De verplichting voor het hebben van een T-rijbewijs bij een heftruck die breder is dan 1,30 meter geldt op de openbare weg waar de wegenverkeerswet geldt. De vraag is of op een eigen terrein ook de wegenverkeerswetgeving geldt. Dit verschilt van geval tot geval, maar uit rechtspraak blijkt dat het doorslaggevend is of de toegang voor het verkeer (op de openbare weg) feitelijk openstaat of wordt geduld. Het aanbrengen van bebording met ‘eigen terrein’ of ‘verboden toegang’ is niet zonder meer voldoende om te concluderen dat de wegenverkeerswetgeving er niet geldt. Afsluiting van het terrein met een hek of slagboom zal meestal wel voldoende zijn.

Afgesloten eigen terrein

Als er sprake is van een afgesloten eigen terrein geldt de wegenverkeerswet niet. Het T-rijbewijs is dan ook niet verplicht. De verzekeringsplicht op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen geldt in veel gevallen wel. Enig voorbehoud is van belang omdat hier doorslaggevend is of er nog sprake is van een ‘verkeerssituatie’. Dat is al het geval als er meerdere voertuigen tegelijk gebruikmaken van het terrein en/of wanneer het terrein ook door werknemers ‘te voet’ wordt gebruikt.

Voorwaarden

Omdat de verzekeringsplicht wel geldt, kan in de voorwaarden van de verzekering zijn opgenomen dat de bestuurder van de heftruck moet beschikken over de juiste papieren om het voertuig te besturen. Een vraag die EVO nu bij diverse partijen heeft uitstaan, is of hiermee alsnog het T-rijbewijs verplicht wordt gesteld voor heftrucks die breder zijn dan 1,30 meter en die op een afgesloten eigen terrein worden gebruikt.

Certificaat

Los van dit alles blijft staan dat personeel opleiding moet hebben genoten om met een heftruck te werken. Het heftruckcertificaat kan worden gebruikt om aan te tonen dat personeel is geschoold.