03-03-2015  Voor bestelauto’s waar af en toe een aanhangwagen achter geplaatst wordt is in veel gevallen een uitzondering mogelijk. De meest voorkomende uitzondering waar men gebruik van kan maken omvat de volgende voorwaarden:

 • het totaal gewicht van het voertuig of de voertuigcombinatie blijft onder de 7.500 kg, en
 • de bestuurder rijdt niet meer dan 12 uur per week met deze combinatie, en
 • de bestuurder gaat aan het werk met de materialen of machines die hij meeneemt, en
 • het voertuig blijft binnen een straal van 100 kilometer vanaf de vestigingsplaats van het bedrijf.

EVO kan gratis voor u bepalen of een vrijstelling van de tachograaf (nog steeds) van toepassing is. Lees meer over de Vrijstellingscheck 

De vijf meest gestelde vragen:

 1. Ik doe eigen vervoer, dan geldt deze wetgeving toch niet voor mij?
  De tachograafwetgeving maakt geen onderscheid tussen eigen vervoer of beroepsvervoer. Er kan niet gesteld worden dat de tachograafverplichting niet geldt omdat er eigen vervoer gedaan wordt. Afhankelijk van de activiteiten die je met het voertuig doet, de inrichting van het voertuig of de sectoren waarbinnen gereden wordt zijn er vrijstellingen mogelijk.
 2. Ik kom één keer per jaar buiten de straal van 100 kilometer met deze combinatie, kan ik dan van deze vrijstelling gebruik maken?
  De voorwaarden spreken voor zichzelf. Op het moment dat het voertuig aangehouden wordt op een plek buiten de hemelsbrede straal van 100 kilometer vanaf de vestigingsplaats, moet er een tachograaf in het voertuig zitten en dient deze ook gebruikt te worden.
 3. Hoe moet ik de 12 rij-uren aantonen?
  Dit is niet voorgeschreven. Hieronder staat een tabel waarin de belangrijkste parameters zijn meegenomen. Belangrijk is dat alleen de rijtijd van de bestuurder geregistreerd wordt als hij met een voertuig of voertuigcombinatie boven de 3.500 kg reed. Als de bestuurder rijdt met alleen een bestelauto en onder het totaalgewicht van 3.500 kg blijft, hoeft deze rijtijd niet geregistreerd te worden. Als de bestuurder een dag op een vrachtwagen heeft gereden moet hij deze rijtijd ook meetellen.

  Voorbeeld registratie 12 uur rijtijd

  Datum

  dd-mm-jjjj
  Naam chauffeur  
  Begin kilometerstand  
  Eind kilometerstand  
  Begin rijtijd 00:00 uur
  Eind rijtijd 00:00 uur
  Paraaf chauffeur  
 4. Bovenstaande vrijstelling is voor mij niet van toepassing, is er nog een andere uitzondering waar ik gebruik van kan maken?
  In totaal zijn er ruim dertig verschillende uitzonderingen die van toepassing kunnen zijn. EVO benadrukt hierbij wel dat het vervoer van ondergeschikt belang moet zijn en de rijtijd met het voertuig beperkt. Als dit van toepassing is, kan het verstandig zijn dit te laten nakijken. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat voor bestelauto’s waar af en toe een aanhangwagen achter geplaatst wordt de eerder beschreven uitzondering de meest voorkomende is.
 5. Voor mij is geen uitzondering van toepassing. Wat moet ik doen?
  Als de voertuigcombinatie boven de 3.500 kg komt moet er in de bestelauto een tachograaf gebouwd worden. De bestuurder moet zich dan ook aan de rij- en rusttijden houden. Een alternatief is om goed na te gaan of het niet mogelijk is om het gebruik van het voertuig aan te passen, zodat u wél aan de voorwaarden van de uitzondering kan voldoen.

Heeft u nog vragen na aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met Ledenservice

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder