22-12-2015  Het tarief dat Kiwa Register voor de tachograafkaarten vraagt, daalt in 2016 met 2 euro naar 97 euro. EVO en TLN blijven strijden tegen Kiwa Register, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de totstandkoming van dit tarief.

Te hoog

Momenteel loopt er een onderzoek naar de kostendekkendheid van dit tarief. Uit eerdere onderzoeken bleek namelijk dat het tarief voor tachograafkaarten veel te hoog is - veel hoger dan de kosten die Kiwa maakt om de kaarten te maken. Aanvankelijk zou het onderzoek over de opbouw en totstandkoming van de kaarten in 2015 zijn afgerond. Dit wordt nu medio 2016.

Kostendekkend

EVO blijft in deze discussie benadrukken dat het tarief uitsluitend de kosten van een efficiënt bedrijfsproces mag dekken. Daarnaast blijft het voor EVO een raadsel waarom de tarieven in omringende landen lager liggen.