16-09-2015  Het tarief voor een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor natuurlijke personen gaat met ingang van 2016 omhoog om het tarief kostendekkend te krijgen. Dat blijkt uit de begroting van het minsterie van Veiligheid en Justitie.

Vergunning

Een VOG voor natuurlijke personen maakt deel uit van de vergunning beroepsgoederenvervoer. Een eis bij het verkrijgen van de vergunning is dat de vervoersmanager in het bezit is van een geldige VOG.

Tarieven

Een VOG voor natuurlijke personen kan bij de gemeente worden aangevraagd. In dat geval stijgt het tarief van 30,05 euro in 2015 naar 41,35 euro volgend jaar. Als de werkgever werkt met e-herkenning kan de VOG voor natuurlijke personen ook digitaal worden aangevraagd. In dat geval gaat het tarief van 24,55 euro nu naar 33,85 euro volgend jaar.

Administratiekosten CJIB omhoog

De administratiekosten die het CJIB in rekening brengt bij een boete worden in 2016 verhoogd. Hierdoor moet het tarief kostendekkend worden. Het tarief gaat omhoog van 7 naar 9 euro.