26-04-2016  De tarieven in het containervervoer zijn gedaald naar een historisch dieptepunt. Rederijen halen alles uit de kast om de gemiddelde prijs per te vervoeren container te drukken. Goed nieuws voor verladers, zegt Peter de Langen, hoogleraar Transport en Logistiek aan de Universiteit Eindhoven.

In het deze week te verschijnen EVO magazine een achtergrondartikel over de prijsdruk op de zeevrachtmarkt. Hierin vertelt De Langen over de achterliggende oorzaken en gevolgen. Zo hebben kleinere rederijen steeds meer moeite om te blijven wedijveren met de grote en worden er tussen rederijen steeds meer allianties gesloten.

Lees deze week in EVO magazine 4 het het hele artikel: Forse overcapaciteit, lage prijzen.