09-07-2012  TLN, KNV en EVO hekelen de torenhoge prijzen die ondernemers moeten betalen voor digitale tachograafkaarten. Vervoerders zijn verplicht om deze kaarten bij exploitant Kiwa tegen door de overheid goedgekeurde prijzen af te nemen. Volgens EVO, TLN en KNV zijn deze prijzen minimaal 25 procent te hoog. De drie organisaties vinden het ongehoord dat Kiwa bij het vervullen van een overheidstaak zoveel winst maakt over de rug van vervoerders.

Overgenomen

Kiwa heeft enkele jaren geleden een flink aantal vergunningverlenende taken van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) overgenomen. Het Rijksbeleid schrijft voor dat deze taken kostendekkend moeten worden uitgevoerd. Nu blijkt uit cijfers van Kiwa dat zij enorme winst maakt op de uitgifte van digitale tachograafkaarten, die verplicht zijn in het goederen- en personenvervoer over de weg.

TLN, KNV en EVO vinden dat de ILT en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) grote steken laten hebben laten vallen bij het opstellen van de contractuele voorwaarden met Kiwa. Hierdoor heeft Kiwa te veel ruimte gekregen in haar prijsbeleid. Het contract tussen de ILT en Kiwa is echter nog steeds niet openbaar, waardoor er vele vragen blijven bestaan.

Compenseren

Kiwa maakt niet alleen 25 procent winst op de uitgifte van de digitale tachograafkaarten, maar deze winst wordt ook nog eens gebruikt om de verliezen op de uitgifte van producten voor andere typen vervoer te compenseren. Daar bovenop plant Kiwa ook nog een nieuwe prijsverhoging voor digitale tachograafkaarten vanaf 2013. ‘Ongehoord’, stellen TLN, KNV en EVO, ’want de prijzen die onze ondernemers nu betalen zijn al meer dan twee keer zo hoog als in de ons omringende landen. Onze achterban is terecht boos.

Daarom hebben de drie organisaties er de afgelopen jaren veelvuldig bij minister Schultz aan de bel getrokken om in te grijpen. Zij heeft tot nu toe de bezwaren altijd naast zich neergelegd door te verwijzen naar het contract tussen de ILT en Kiwa. EVO ,TLN en KNV roepen in een brandbrief minister Schultz op om nu eindelijk haar verantwoordelijkheid te nemen, het contract met Kiwa openbaar te maken en aan te passen.