21-12-2011  De tarieven van tachograafkaarten stijgen per 8 januari van 93 naar 98 euro. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft goedkeuring gegeven aan KIWA om de tarieven aan te passen.

Contract

De tariefsverhoging komt bovenop de verhoging van afgelopen juni. Hierdoor komt de stijging binnen een jaar op 5,4 procent. In het contract tussen de KIWA en Inspectie Verkeer en Waterstaat staat dat de KIWA de eerste jaren van het contract een tariefsverhoging mag doorvoeren. De tariefsverhoging past dan ook binnen het opgestelde contract.

Bezwaar

Toch heeft EVO bezwaar gemaakt tegen de verhoging, omdat KIWA als monopolist opereert op een gesloten markt waardoor bedrijven geen alternatief hebben. Daarnaast had KIWA toegezegd een benchmark uit te voeren naar de tariefopbouw in andere Europese Lidstaten, alvorens een tariefswijziging door te voeren. Deze afspraken zijn nog niet nagekomen. EVO benadrukt dat KIWA moet werken aan een benchmark en een transparante kostenopbouw van de huidige tariefstelling.

Tijdig aanvragen

EVO adviseert leden om tijdig een nieuwe tachograafkaart aan te vragen, aangezien een kaart tot en met 8 januari nog tegen het oude tarief van 93 euro exclusief btw kan worden aangeschaft. Daarnaast benadrukt EVO dat het voor bedrijven verstandig is om tachograafkaarten via een verzamelaanvraag aan te vragen. Dan kan de btw worden teruggevraagd.