23-11-2012  De toltarieven voor de Westerscheldetunnel gaan in 2013 niet omhoog. Dit komt door de financieel gunstige uitkomst van de aanbesteding voor het onderhoud aan de tunnel en de toeleidende wegen.

Niet verrekend

Dit betekent dat zowel de reguliere tariefstijging van 2 procent als de verhoging met 2 procent als gevolg van de btw-verhoging van afgelopen oktober, niet worden verrekend met de tarieven voor 2013. Deze blijven dus gelijk aan die van 2012.

Combinatie Croon-BAM-Mobilis

De NV Westerscheldetunnel gunt het onderhoud aan de tunnel en de toeleidende wegen voor de periode 2013-2033 aan de combinatie Croon-BAM-Mobilis. Het contract gaat in op 14 maart 2013.