“Taskforce moet alle effecten XXL-distributiecentra in kaart brengen”

Commissie moet belangen van overheid, bedrijfsleven en landschapsorganisaties borgen

12-02-2020  Een nationale taskforce zou alle effecten van de zogenoemde XXL-distributiecentra op onder meer infrastructuur, landschap en arbeidsmarkt in kaart moeten brengen. Dat bepleit René Buck, directeur van Buck Consultants International. Het idee voor zo’n commissie kan op bijval rekenen van evofenedex.

“Onze leden zijn de gebruikers van deze distributiecentra”, aldus Machiel van der Kuijl, directeur van evofenedex. “Onze overtuiging is dat de economische activiteit van onze leden in distributiecentra goed te verenigen is met het landschapsbelang. Maar dat vraagt wel om intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en landschapsorganisaties. Een commissie die die drie belangen borgt, heeft zeker onze steun”, aldus Machiel van der Kuijl van evofenedex.  

19 XXL-distributiecentra erbij in 2019

Afgelopen jaar ontstond, mede door een advies van het Collega van Rijksadviseurs (CRa), de discussie over de ‘verdozing’ van het landschap. Uit het rapport van Buck blijkt dat er in 2019 19 XXL-distributiecentra de deuren openden en dat de bouw van 12 is aangekondigd. Deze gebouwen zijn nodig om voldoende voorraad te hebben voor onder meer de snelgroeiende e-commerce. Buck: “Volgens onze berekeningen nemen de 19 nieuwe en 12 aangekondigde XXL-centra een oppervlakte van ruim 2 miljoen vierkante meter in beslag en creëren ze naar schatting 12.400 arbeidsplaatsen. De vraag naar dit soort gebouwen neemt voorlopig niet af.”

Buck heeft forse kritiek op het advies dat het CRa eerder naar buiten heeft gebracht. “Dat was helaas matig onderbouwd en behoorlijk eenzijdig. Wij bepleiten een nationale taskforce die op evenwichtige wijze alle effecten van deze XXL-distributiecentra in beeld brengt. Economische en arbeidsmarkteffecten, maar ook de impact op landschap, milieu en natuur. Ook mobiliteits- en congestie-effecten en wat dit betekent voor gemeentelijke grondopbrengsten moeten in kaart worden gebracht. Daarnaast moet ook het belang van logistiek voor de moderne maakindustrie en de hogere opleidingseisen in moderne distributiecentra goed in de beschouwingen worden meegenomen.”

Marcel
Contact

Vragen over magazijnen?

Marcel en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder