23-06-2011  De criminaliteit tegen het bedrijfsleven is in 2010 aanzienlijk is gedaald ten opzichte van 2004. Dit concludeert het departement van Veiligheid en Justitie op basis van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB). Daaruit blijkt dat diefstal in de transportsector met  een daling van 63 procent tot de grootste daler.

Dit lijkt goed nieuws, maar EVO en TLN vrezen dat de criminaliteitsmonitor een te rooskleurige voorstelling van zaken geeft omdat ladingdiefstal niet is meegenomen. De organisaties dringen er dan ook bij het ministerie op aan om in het vervolg een duidelijke nuancering in de berichtgeving aan te brengen om verwarring te voorkomen. Liever nog zien de organisaties dat de cijfers van ladingdiefstal worden meegenomen.

Jaarlijks lijdt het bedrijfsleven 350 miljoen euro aan directe schade volgens berekeningen van EVO, TLN, TAPA, en het Verbond van Verzekeraars. KLPD cijfers over 2010 tonen aan dat het aantal ladingdiefstallen niet daalt. De totale schade van criminaliteit in de vijf sectoren detailhandel, bouw, transportsector, zakelijke dienstverlening en horeca bedroeg in 2010 573 miljoen euro.