evofenedex biedt exclusief voor leden voordelige samenwerking met Duitse specialisten

Leestijd 6 minuten

30-11-2020  evofenedex roept leden die hun te veel in Duitsland betaalde Maut (tolgeld) willen terugvorderen op, dit voor vrijdag 4 december 2020 te doen in verband met verjaring van de claim. Vanuit diverse bronnen zul je informatie hebben ontvangen over de uitspraak van 28 oktober 2020 van het Europese Hof van Justitie dat de Duitse overheid te veel tolkosten heeft berekend aan beroepsvervoerders en bedrijven met eigen vervoer. Voor het terugvorderen van te veel betaalde Maut bestaan 3 mogelijkheden.

 1. Bedrijven kunnen individueel hun claim over te veel betaalde Maut in de periode 2017- 2020 indienen bij:
  Bundesamt für Güterverkehr
  Postfach: 190180
  50498 Köln
   
 2. Bedrijven kunnen naar eigen keuze een advocatenkantoor inschakelen om deze claim voor hen in te dienen.
   
 3. Leden van evofenedex kunnen gebruikmaken van een samenwerking die evofenedex is aangegaan met het Duitse advocatenkantoor Hausfeld. Hiervoor kunnen leden zich registreren via www.mautzurueck.de/nl/home-nl. Deze samenwerking biedt belangrijke voordelen. Om verjaring van de vordering over 2017 tegen te gaan, is snelle registratie noodzakelijk. Anders heeft je vordering alleen betrekking op de jaren 2018-2020.

Hoe zat het ook alweer?

Het Europees Hof van Justitie bepaalde op 28 oktober 2020 dat de Duitse Mautregeling in strijd is met Richtlijn 1999/62/EC. Hierin is opgenomen dat het toltarief alleen mag bestaan uit de kosten voor het in stand houden van de infrastructuur. Duitsland belastte daarentegen ook de kosten voor de verkeerspolitie door. Daarmee handelde de Duitse overheid in strijd met het Europees recht, aldus het Hof. Dit zou betekenen dat Nederlandse vervoerders over de periode 2017-2020 ruim 22 miljoen euro te veel hebben betaald. Dat geld moet terug.

Gemiddeld 4 procent

Met de uitspraak van het Hof in de hand hebben ondernemers nu de mogelijkheid te veel betaalde Mautgelden terug te vorderen van de Duitse overheid. Het gaat dan om het deel van het tarief dat bestaat uit de kosten van de verkeerspolitie. Alhoewel het exacte percentage nog nader wordt onderzocht, is het waarschijnlijk dat het gaat om gemiddeld 4 procent van de betaalde tolgelden.

Waarom zo’n haast?

Op basis van de Duitse wetgeving moeten benadeelden er rekening mee houden dat er een reële kans bestaat dat je te veel betaalde gelden tot en met 2016 niet meer kan terugvorderen. Die vorderingen zijn ‘verjaard’. Echter, ook dit onderwerp wordt nog nader bekeken. Voor in 2017 betaalde tolgelden geldt dat een terugvordering verjaart aan het einde van het huidige jaar (2020). Spoedig actie is daarom noodzakelijk.

Waarom samenwerking met Hausfeld/eClaim?

evofenedex heeft zich laten informeren over het juridische kader waarbinnen deze discussie zich afspeelt. Aansluitend hebben we overleg gepleegd met marktpartijen die ondernemers in deze zaak kunnen bijstaan en hebben we besloten een samenwerking aan te gaan met Hausfeld Duitsland en specialist eClaim.

De samenwerking tussen Hausfeld en eClaim brengt voor onze leden een belangrijk voordeel. Deze zaak betreft vele ondernemers. Voor elke ondernemer apart moeten vele stukken worden uitgewisseld. Dit vereist een efficiënte digitale inrichting van het proces. Daarnaast financiert eClaim de kosten van Hausfeld. Op die manier zijn we er nog meer van overtuigd dat Hausfeld in staat is en blijft het belang van onze leden te bedienen, ook als het tegenzit.

Vorige week is bekend geworden dat ook andere organisaties in de logistieke sector, zoals het Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), hebben gekozen voor een samenwerking met Hausfeld. Ook Oostenrijkse, Tsjechische, Poolse, Roemeense, Slovaakse en Servische vervoersorganisaties hebben zich al aangesloten bij Hausfeld en eClaim. Intussen lieten al duizenden vervoersbedrijven weten hun te veel betaalde Maut te willen terugvorderen.

No cure no pay

De samenwerking met Hausfeld betekent ook dat van de leden van evofenedex geen bijdrage wordt gevraagd. Alleen in het geval er een resultaat wordt behaald, bestaande uit een vergoeding uitgekeerd door de Duitse overheid, geldt er een vergoeding. De hoogte daarvan is afhankelijk van de vraag in welke stadium de zaak wordt afgerond. Dat kan zijn na een schikking met de overheid voordat er juridische stappen moeten worden ondernomen, na het voeren van proefprocedures of pas nadat er per ondernemer individueel is geprocedeerd. Alhoewel de kans op dit laatste scenario erg onwaarschijnlijk is, kan dit niet op voorhand worden uitgesloten. Na onderhandeling met eClaim gelden de volgende tarieven, exclusief voor leden van evofenedex:

Stadium van uitkering compensatie door Duitsland

Regulier tarief

Tarief evofenedex-leden

In geval van een buitengerechtelijke schikking zonder dat er geprocedeerd hoeft te worden

15 procent

13,5 procent

In geval er proefprocedures moeten worden gevoerd

23 procent

21,5 procent

In geval er per ondernemer moet worden geprocedeerd

33 procent

31,5 procent

Verschil met truckkartel

De procedure waar het hier om gaat, is geen zogenaamde collectieve claim, zoals de claim bij het truckkartel (die ook wordt verzorgd door Hausfeld). Het belangrijkste verschil is dat, in tegenstelling tot de truckkartelprocedure, een rechtstreekse relatie tot stand komt tussen een benadeelde en Hausfeld als advocaat. Er zijn ditmaal geen cessie- of lastgevingsovereenkomsten noodzakelijk. Elke ondernemer apart geeft opdracht aan Hausfeld om zijn belangen in deze zaak optimaal te behartigen. In zoverre is hier dan ook geen sprake van een collectieve claim. Verder heeft deze zaak geen enkel raakvlak met Nederland. De strijd moet worden gevoerd in Duitsland. evofenedex zal actief contact onderhouden met Hausfeld en toezien op het verloop van de procedure en de dienstverlening en vragen van leden daarover beantwoorden.

Vervolgstappen

Na registratie voor vrijdag 4 december raden we je aan zo snel mogelijk en in elk geval uiterlijk dinsdag 8 december de toladministratie over 2017 tot en met vandaag voor de dag te halen. Voert een externe partij de toladministratie voor jou uit, vraag dan daar de betreffende gegevens op.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder