18-01-2013  Onderzoek van EVO, de belangenbehartiger van 20.000 bedrijven in alle branches die goederen te vervoeren hebben, geeft weer dat bevoorradend verkeer in en rondom winkelcentra onder meer kampt met te weinig manoeuvreerruimte en te krappe losplaatsen. Dit probleem doet zich voor in vrijwel alle onderzochte winkelcentra in Nederland.

Probleem

EVO stelt dat bij de ontwikkeling van nieuwe winkelcentra de bevoorrading een ondergeschikte rol speelt. Ontwikkelaars hebben geen oog voor de ruimte die vrachtwagens nodig hebben. Daarbij zijn toekomstige gebruikers, zoals huurders en beroepsvervoerders, niet bij de ontwikkeling betrokken.

Gevolgen

Dat toekomstige gebruikers niet bij de ontwikkeling van winkelcentra betrokken worden heeft grote gevolgen. Chauffeurs moeten vaak onnodig veel manoeuvreren in en rondom winkelcentra en dat dit is niet bevorderlijk voor de verkeersveiligheid.

Gemeenten

In ontwerpen van winkelcentra moet vervolgens rekening worden gehouden met de fysieke eigenschappen van vrachtwagens. EVO zal de conclusies van haar onderzoek voorleggen aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).