13-05-2013  Bedrijven die groeikansen zien, moeten deze nog te vaak laten lopen omdat ze niet aan genoeg technische vakmensen kunnen komen. Dat zei minister Henk Kamp van Economische Zaken vandaag bij de ondertekening van het zogenoemde Techniekpact 2020.

Tekort

Het pact omvat 22 afspraken die de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector moeten versterken en het tekort aan technisch personeel moeten tegengaan. Tot 2020 zijn er in Nederland jaarlijks 30.000 extra technici nodig om een groot tekort aan technisch geschoold personeel te voorkomen.

Afspraken

De afspraken uit het pact worden onderschreven door vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en het onderwijsveld en door het kabinet en regionale overheden. Zij kwamen onder meer overeen dat er in 2020 op alle basisscholen aandacht wordt besteed aan techniek, dat er duizenden beurzen per jaar beschikbaar komen voor techniekstudenten om ze te binden aan het bedrijfsleven en dat er 300 miljoen euro beschikbaar komt voor de bij- en omscholing van mensen met interesse in techniek.

Logistiek

EVO is positief over de overeengekomen afspraken. Ook de leden van EVO zijn afhankelijk van voldoende technische vakmensen. Logistiek leunt immers sterk op techniek.