11-06-2013  Stichting Economisch Onderzoek (SEO) concludeerde in 2010 al dat een tekort dreigt aan vakkundig personeel. Waar door technologische vooruitgang in bepaalde sectoren overschotten lijken te ontstaan, is het tekort aan arbeidskrachten in andere sectoren, waaronder de logistiek, nu al nijpend.

Onderzoek logistiek en arbeid

Om te onderzoeken hoe ondernemers kijken naar de arbeidsmarkt van de toekomst werkt EVO samen met onder andere Tempo Team aan de Logistic Labour Survey.  Door het invullen van de online vragenlijst leveren ondernemers een belangrijke bijdrage aan de kennis op het gebied van logistiek en arbeid in Nederland. Bovendien maken deelnemers aan de survey kans op een iPad en ontvangen zij de resultaten van dit onderzoek.

Human capital

Menselijk kapitaal is de basis voor de continuïteit en winstgevendheid van organisaties. Niet alleen in de vorm van capabele werknemers, maar ook omdat het imago van bedrijven steeds meer wordt bepaald door hun werknemers.

De veranderende arbeidsmarkt vraagt om een vernieuwing in de arbeidsrelaties. Die vernieuwing zorgt voor meer werkplezier en ontplooiing van talenten, wat bijdraagt aan het succes van organisaties.