Duurzame inzetbaarheid heeft flinke impuls nodig

Leestijd 2 minuten

29-09-2020  Nationaal en internationaal opererende handelsbedrijven maken zich al langere tijd zorgen over het afnemende aanbod aan duurzaam inzetbaar personeel. evofenedex, ondernemersvereniging voor handel- en productiebedrijven, roept dan ook de politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen op om hier, ondanks de crisis, aandacht voor te blijven hebben. Dat is te lezen in het programma 10x beter voor handel en logistiek. Met name het stimuleren en bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, in combinatie met een leven lang ontwikkelen, heeft een extra impuls nodig. Daarbij moet ook de waarde van flexibele inzetbaarheid voor het bedrijfsleven worden meegenomen.

Ondanks de coronacrisis is de top-10 van beroepen met de grootste kans op een baan onveranderd. Op nummer 9 staan de functies transport/logistiek planners en logistiek medewerkers. In totaal zijn er momenteel 10.600 vacatures in dat vakgebied, zo valt op te maken uit de UWV Spanningsindicator Arbeidsmarkt. Er zijn onvoldoende werkzoekenden die aansluiten op de vacatures in de logistiek. Daarbij speelt de vergrijzing van de huidige werknemers, uitgedrukt in een vervangingsbehoefte van 6 procent, ook op langere termijn nog een grote rol.

banner-mensenwerk

Verschillende instrumenten

Met projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en levenslang ontwikkelen zorgt het bedrijfsleven er voor dat werknemers zo gezond mogelijk tot aan hun pensioen aan de slag blijven en met opleiding en training hun kennisniveau kunnen bijhouden. Opleiden van werkzoekenden is ook onmisbaar om de tekorten weg te werken. Daarnaast bieden de opleidingstrajecten voor zij-instromers de opstap naar een logistieke functie haalbaar voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De vraag is of dat nu genoeg is of dat de war on talent straks weer losbreekt.

De ondernemersvereniging vraagt ook om aandacht voor de waarde van flexibele inzetbaarheid. Flexibele inzetbaarheid is in situaties vaak nodig als voor bepaalde taken er specifieke expertise nodig is die maar af en toe of voor een specifiek project ingezet hoeft te worden. Of er is sprake van tijdelijke pieken in het werkaanbod waarvoor ook geen inzet van een vaste medewerker nodig is. Flexibele contracten dragen bij aan het vergroten van instroomkansen om mensen een opstap te bieden naar een logistieke functie, BBL-studenten op te leiden, talent ontwikkelingsprogramma’s over meerdere locaties te verzorgen en bieden medewerkers de mogelijkheid om in deeltijdbanen te werken als dat beter past bij hun privé leven en zorgtaken. Flexibiliteit is dus soms noodzakelijk.

Werkloosheid loopt op

Het UWV verwacht dat de werkloosheid verder zal toenemen, terwijl de top van 'krapteberoepen' onveranderd blijft. Dat komt doordat de mensen die werkloos worden niet aansluiten op de vaardigheden die nodig zijn in een logistieke functie. Het UWV brengt sinds 2012 de spanning in beeld op de arbeidsmarkt. De Spanningsindicator Arbeidsmarkt kan een getal geven tussen 0 en oneindig. Hoe hoger het getal, hoe hoger de spanning op de arbeidsmarkt voor werkgevers. Met andere woorden: voor welke beroepen is er een schreeuwend tekort?

De spanningsindicator is geen indicatie van de toekomstige spanning op de arbeidsmarkt. Maar gezien het gegeven van de hoge vervangingsvraag door vergrijzing, is te verwachten dat de tekorten heel snel weer op zullen lopen

Marinke
Contact

Vragen over de arbeidsmarkt?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder