17-08-2016  We zien “hem” sinds mei van dit jaar steeds vaker terug in de media; de term ‘giftreinen’. Media, maar ook bestuurders/politici, gebruiken deze  term als synoniem voor goederentreinen met gevaarlijke stoffen aan boord. Het gebruik van deze term is Margreet Oprel, Veiligheidadviseur gevaarlijke stoffen per spoor bij DB Cargo Rail Nederland, een doorn in het oog. Zij noemt het ‘een volstrekt verkeerde typering’.

Publieke opinie

“Echte grote lekkages waarbij grote hoeveelheden stof lekken, komen, in tegenstelling tot het wegvervoer, op het spoor zelden voor”, aldus Oprel. “Desalniettemin staat het vervoer van gevaarlijke lading per spoor er in de publieke opinie niet goed op.”  

Op de vingers van een hand

Oprel: “Neem nu die term giftreinen. Er wordt gesproken over treinen als zouden deze een zeer grote bedreiging vormen voor omwonenden. Een compleet verkeerd beeld. Spoorvervoer is veilig vervoer. Het aantal veiligheidsmaatregelen op en langs het spoor is nauwelijks voor te stellen. Het aantal ongelukken/incidenten met gevaarlijke stoffen op het spoor zijn, zeker in Nederland, op de vingers van een hand te tellen.”  

EVO Logistiek

In EVO Logistiek nummer 4, die 1 september verschijnt, staat een uitgebreid interview met Margreet Oprel.