28-02-2013  De afspraak dat de Belastingdienst afziet van het opleggen van een boete vanwege het ontbreken van het Eurovignet indien de termijn van drie maanden tussen constatering en het opleggen van de boete/naheffingsaanslag wordt overschreden, geldt nog steeds. De Belastingdienst heeft vandaag aan EVO bevestigd dat ondernemers die een boete hebben ontvangen waarbij deze termijn is overschreden, het bericht krijgen dat de boete/naheffingsaanslag wordt teruggebracht tot nihil.

Fout niet te herstellen

Bij de juridische afdeling van EVO meldden zich afgelopen twee weken een aantal leden waarbij in de maand oktober 2012 was geconstateerd dat zij geen Eurovignet hadden, maar hier pas halverwege februari 2013 een boete voor ontvingen. Doordat ondernemers er zodoende pas laat zijn achtergekomen dat zij niet voldoen aan de eis van het hebben van het Eurovignet, kunnen zij hun fout niet meer herstellen.

Stuwmeren voorkomen

Om stuwmeren van boetes voor bedrijven te voorkomen, heeft EVO samen met TLN begin 2011 hierover een duidelijke afspraak gemaakt met de Belastingdienst. De dienst zou afzien van het opleggen van een boete als de termijn van drie maanden wordt overschreden. Dit geldt vanzelfsprekend niet voor gevallen die mogelijk als fraude zijn te bestempelen.

Onderzoek

EVO heeft naar aanleiding van deze meldingen direct contact opgenomen met de Belastingdienst en verwezen naar de afspraken van januari 2011. De Belastingdienst is hierop intern een onderzoek gestart, waarna is geconstateerd dat de naheffingsaanslagen en boetes inderdaad onterecht zijn opgelegd.