06-02-2012  De weeromstandigheden waren vorige week extreem en in sommige provincies was het zo gevaarlijk dat er een ‘code oranje’ werd gegeven. De waarschuwing kwam van het KNMI. Maar wat moet een werkgever met een dergelijke waarschuwing? Mag een werknemer dit aangrijpen om niet op het werk te verschijnen?

Hoofdregel

Op grond van  artikel 7:628 BW behoudt de werknemer zijn aanspraak op loon, als de overeengekomen arbeid niet word verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. Als loon moet dan worden beschouwd het loon dat de werknemer gemiddeld had kunnen verdienen ten tijde van de periode van verhindering.

Risicosfeer

Bij extreme weersomstandigheden gaat het erom te bepalen in wiens risicosfeer de verhindering het meest ligt. Onwerkbare weersomstandigheden moeten in dit verband worden aangemerkt als een grensgeval. In weersgevoelige sectoren ligt een verhindering als gevolg van de slechte weersomstandigheden meestal in de risicosfeer van de werkgever. Wanneer deze weersomstandigheden buitengewoon lang aanhouden waardoor werkhervatting onmogelijk blijft, dan kan dit anders zijn.

Plicht werknemer

De regel is dat een werknemer zijn uiterste best doet om naar het werk te komen, een afgegeven weeralarm doet daaraan niet af. Er zijn natuurlijk grenzen. Van een werknemer kan niet worden verwacht dat hij zijn leven waagt of dat hij extreem lang in de file gaat staan.

Advies

EVO adviseert werkgevers in overleg met werknemers naar werkbare oplossingen te zoeken. Alternatieven als thuiswerken, andere werktijden, schuiven met vrije dagen of overnachten bij een collega, kunnen als redelijk worden beschouwd.
In het uiterste geval, als ook deze oplossingen niet mogelijk zijn, lijkt toch de hoofdregel weer naar boven te komen. De rechter legt de risicosfeer namelijk vaak uit in het voordeel van de werknemer, een werkgever dient nu eenmaal rekening te houden met het bedrijfsrisico.