Tijd voor een Green Tender?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: 3 P's

Veel bedrijven zijn druk met maatschappelijk verantwoord ondernemen: grondstoffen worden gerecycled, LED-verlichting brandt in het magazijn, de directie rijdt in een elektrische auto en medewerkers drinken fair trade koffie. Maar hoe groen zijn je leveranciers en logistiek dienstverleners? Welk effect hebben zij op je carbon footprint? Om het meest geschikte bedrijf te selecteren kun je gebruik maken van de Green Tender.

Er wordt bij de definitie van duurzaamheid vaak uitgegaan van de 3 P’s, die zijn bedacht door John Elkington: People (mensen), Planet (aarde/milieu) en Profit/Performance (economie). Een Green Tender is een methodiek om duurzaamheid te verankeren in het inkoopproces van logistieke diensten op basis van deze filosofie. Welke aspecten moet je dan verwerken in de tenderaanvraag?

People

Zo kun je bij People denken aan de wijze waarop de toeleverancier met zijn personeel omgaat. Zijn zij goed opgeleid voor hun taak? Wat is de heersende bedrijfscultuur?

Planet

Bij Planet is een inventarisatie van het wagenpark een goede start. Wat zijn de Euroklassen van de motoren van het wagenpark? Braakt het wagenpark massaal CO2 uit of is er geïnvesteerd in de modernste technieken voor lage emissies?

Performance

En voor Performance komen aspecten aan bod zoals de leverbetrouwbaarheid, liquiditeit en solvabiliteit van de organisatie. Maar ook andere indicatoren hoe het bedrijf functioneert en opereert in de publieke ruimte. Zo zijn er nog talloze aspecten waar een toeleverancier op beoordeeld kan worden in antwoord op de vraag of deze een geschikte duurzame partner voor jouw bedrijf is.

Verdiepingscursus Inkopen van Transport

Bedrijven die willen starten met verduurzaming van hun inkoop van logistieke diensten, of deze al aan het verduurzamen zijn, kunnen vanaf 28 oktober de Verdiepingscursus Inkopen van Transport volgen. Hier wordt het voor de deelnemer inzichtelijk hoe hij zelf een Green Tender op kan starten.