15-08-2017  Een tijdelijke Douane-Unie tussen de EU en het VK per maart 2019 kan een goede tijdelijke maatregel zijn om de handel per 29 maart 2019 - de datum dat het VK uit de EU treedt - eenvoudig te laten verlopen. Dat stelt evofenedex in een reactie op de bekend geworden Britse regeringsstukken over brexit.

Inzet

Volgens evofenedex moet de inzet voor onderhandelaars wel blijven om voor maart 2019 een goed handelsakkoord af te sluiten. Mocht dat niet haalbaar zijn, dan zijn overgangsmaatregelen - waaronder een tijdelijk Douane-Unie - noodzakelijk om eenvoudig handel te kunnen blijven drijven. Anders wordt de handel tussen het UK en de EU onder andere getroffen door invoerrechten en beperkingen van de toegestane hoeveelheden goederen (quota). Dit duurt dan tot er alsnog een handelsakkoord wordt gesloten.

Douaneprocedures grootste zorgpunt

Na de brexit op 29 maart 2019 is een goed handelsakkoord noodzakelijk om de handel met het VK eenvoudig te laten verlopen. evofenedex roept de onderhandelaars op zich daartoe maximaal in te spannen. De ondernemersvereniging vindt dat de nieuwe handelsafspraken in ieder geval moeten zorgen voor vrije markttoegang, een gelijk speelveld, eenvoudige douaneformaliteiten zonder douaneheffingen, geen vertragingen aan de grens, gelijke producteisen en geen verstoringen voor concurrentieverhoudingen. Uit een rondgang door evofenedex blijkt dat ondernemers zich met stip het meeste zorgen maken over complexere douaneprocedures en vertragingen aan de grens.

Grote belangen

Het VK is de derde handelspartner van Nederland wereldwijd. De uittreding van het VK raakt Nederland harder dan het gemiddelde EU-land. Nederland is na Ierland en België economisch het meest verbonden met het VK. De handel levert 300.000 banen op in Nederland: 3,3% van totale werkgelegenheid. De export naar het VK bedroeg in 2015 € 38 miljard aan goederen, tegenover een import van € 21 miljard. Belangrijke exportsectoren zijn telecommunicatie, farmaceutische producten en groente- en fruit.