12-11-2013  Werkgevers zijn vanaf 1 januari ook verantwoordelijk voor werknemers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst gaan of binnen 28 dagen na het einde van hun dienstverband ziek worden.

UWV op tijd informeren

Als een werknemer ziek uit dienst gaat, is zijn werkgever verplicht om het UWV hierover te informeren. Dit moet op zijn laatst op de laatste werkdag gebeuren. Doet een werkgever dit niet, of niet op tijd, dan krijgt hij een boete opgelegd van 455 euro.

Werkgever is verantwoordelijk

Hoewel de loondoorbetalingsverplichting stopt, is de werkgever wel verantwoordelijk voor de ziektewetuitkering van deze ex-werknemer. Sterker nog, hij is ook verantwoordelijk voor het traject daarna als deze werknemer in de WGA terechtkomt. Hierdoor kan de werkgever tot 12 jaar na het einde van het dienstverband nog met kosten worden geconfronteerd. Het is dus van belang dat de werkgever zich inspant voor ex-werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan of binnen 28 dagen na het einde dienstverband ziek zijn geworden. Een goede administratie helpt hierbij.

EVO-bijeenkomst ‘Modernisering van de Ziektewet’

Alle informatie over de wetwijziging, inclusief de financiële gevolgen voor werkgevers, komt aan de orde op de EVO-bijeenkomst ‘Modernisering van de Ziektewet’ op 21 november.

Belangstellenden kunnen zich hiervoor nog aanmelden.

Meer informatie