Tijdelijke oplossing geschillenafhandeling WTO

Hervormingen binnen de WTO blijven noodzakelijk om voldoende draagvlak te creëren

27-01-2020  De Europese Unie (EU) is erin geslaagd samen met 16 andere landen overeenstemming te bereiken over een tijdelijke oplossing voor het geschillenorgaan van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het bestaande beroepsorgaan werd sinds december 2019 geblokkeerd door de Verenigde Staten (VS), uit onvrede met het volgens dit land partijdige arbitragesysteem. evofenedex vindt deze tijdelijke oplossing een goede stap.

Het is belangrijk dat er een functionerend geschillenmechanisme bestaat, zeker nu de omvang van de handel tussen de EU en China jaarlijks aanzienlijk toeneemt. Deze geschillenoplossing tussen de 44 landen kan volgens evofenedex slechts van tijdelijke aard zijn, want zonder deelname van de VS en de Afrikaanse landen is een belangrijk deel van de wereldhandel niet gedekt. Hervormingen binnen de WTO blijven daarom noodzakelijk om voldoende draagvlak te creëren.

De EU werkt nu samen met onder andere China, Canada, Brazilië, Mexico en Noorwegen aan een tijdelijke voorziening. In totaal hebben 44 landen afgesproken maatregelen te nemen waardoor ze handelsconflicten onderling kunnen oplossen. De afspraken worden nu nader uitgewerkt.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder