18-05-2011  Tilburg wil de komende vijf jaar 20 procent besparen op de CO2-uitstoot van de stedelijke distributie. Hiertoe is een intentieverklaring getekend door de gemeente Tilburg, Bedrijvenoverleg Regio Tilburg (BORT), Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), Ondernemersfederatie Tilburg (OFT), Binnenstadsmanagement, EVO en TLN voor Duurzame Stedelijke Distributie.

In de verklaring is onder meer vastgelegd dat onderzoek wordt gedaan naar aanpassingen in de regels voor venstertijden en voertuigeisen en naar veranderingen in de infrastructuur. Verder wordt bevoorrading buiten winkeltijden gestimuleerd, evenals samenwerking door ontvangers van goederen in het centrum.

De afspraken moet en een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van de stad en een optimale bevoorrading. Gemeente en bedrijfsleven voeren de afspraken samen uit. Een commissie gaat toezien op de uitvoering van de maatregelen.

Voor de inspanningen op het gebied van stedelijke distributie ontvangt de gemeente op 19 mei de zogeheten Lean and Green Award. Deze award is ingesteld door Connekt, een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Met de Lean and Green Award laat Tilburg zien dat zij zich actief inspant om de bevoorrading van het centrum duurzamer te maken.