Zoetermeer, 16 mei 2011

gemeente, bedrijfsleven, vervoerdersorganisatie

Vandaag tekenden de gemeente Tilburg, Bedrijvenoverleg Regio Tilburg (BORT), Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), Ondernemersfederatie Tilburg (OFT), Binnenstadsmanagement, Eigen Vervoerders en verladers Organisatie (EVO) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) een intentieverklaring voor Duurzame Stedelijke Distributie. In deze intentieverklaring zijn dertien afspraken opgenomen voor het verbeteren van de distributie in het centrum van Tilburg. Er is bijvoorbeeld afgesproken om onderzoek te doen naar aanpassingen in regelgeving over venstertijden en voertuigeisen en naar veranderingen in de infrastructuur. Ook bevoorrading buiten winkeltijden wordt gestimuleerd en samenwerking door ontvangers van goederen in het centrum.

Het doel is om de komende vijf jaar 20% te besparen op de CO2-uitstoot van de stedelijke distributie. Daarnaast dragen de maatregelen bij aan de bereikbaarheid van de stad en een zo optimaal mogelijke bevoorrading. Gemeente en bedrijfsleven voeren de afspraken samen uit. Een commissie gaat op de uitvoering van de maatregelen toezien.

Plan van aanpak

De intentieverklaring vormt het belangrijkste onderdeel van het Plan van Aanpak "Lean and Green" dat het college op 26 april 2011 heeft vastgesteld. In dit plan van aanpak staat beschreven hoe Tilburg de komende jaren 20% gaat besparen op de CO2-uitstoot van de stedelijke distributie. Buiten de afspraken uit de intentieovereenkomst geeft de gemeente in het plan van aanpak aan Tilburgse bedrijven te willen stimuleren om initiatieven te nemen op het gebied van duurzame stedelijke distributie. Initiatieven zoals bijvoorbeeld samenwerking bij bevoorrading op bedrijventerreinen of inzet van alternatieve brandstoffen. Ook investeringen in infrastructuur, zoals afronding van de tangenten en dynamisch verkeersmanagement (bijvoorbeeld snelle doorstroming bij verkeerslichten) maken onderdeel uit van het plan van aanpak.

Lean and Green Award

De gemeente Tilburg is één van de vijf oplopende gemeenten op het gebied van stedelijke distributie. Hiervoor ontvangt de gemeente op donderdag 19 mei 2011in Delft de Lean and Green Award. Deze award is ingesteld door Connekt, een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Met de Lean and Green Award laat Tilburg zien dat zij zich actief inspant om de bevoorrading van het centrum duurzamer te maken.

Dit is een gezamenlijk persbericht van gemeente Tilburg, Bedrijvenoverleg Regio Tilburg (BORT), Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), Ondernemersfederatie Tilburg (OFT), Binnenstadsmanagement, Eigen Vervoerders en verladers Organisatie (EVO) en Transport en Logistiek Nederland (TLN).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de pers:

Brugt Groenevelt, woordvoerder wethouder Roel Lauwerier, telnr. 013 - 542 83 33