Tilburg zet ingeslagen weg naar zero emission door

In de green deal wordt gestreefd naar emissieloze vervoersbewegingen vanaf 2025.

19-06-2018 De nieuwe coalitie in Tilburg gaat verder door op de ingeslagen weg om de stad en ook het vervoer verder te verduurzamen. Dit staat in het bestuursakkoord opgesteld door D66, GroenLinks, VVD en CDA.

De nieuwe coalitie houdt er rekening mee dat investeringen voor lokale kleine bedrijven en zelfstandige ondernemers een drempel kunnen zijn en zegt voor hen extra aandacht te hebben. Het nieuwe college wil budget vrijmaken om op korte termijn de overstap naar en het gebruik van elektrisch vervoer te ondersteunen.

Green Deal

Tilburg heeft de Green Deal ZES in de vorige bestuursperiode ondertekend. De Green Deal ZES is een landelijke afspraak tussen gemeenten, bedrijven en ondernemersorganisaties om te streven naar slimme emissievrije stadsdistributie in 2025. Dat Tilburg hieraan deelneemt en samen met het rijk, het bedrijfsleven en andere Brabantse gemeenten wil optrekken, geeft ondernemers duidelijkheid en zekerheid.

Leveringen in de stad

Bedrijven die de binnenstad bevoorraden, hebben er immers baat bij dat ze snel de stad in en uit kunnen. Ook is het belangrijk voor ondernemers om bij de aanschaf van nieuwe vracht- of bestelauto’s te weten dat ze hiermee niet alleen in Tilburg maar in alle Nederlandse binnensteden kunnen rijden.

Campagne

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben we campagne gevoerd om een realistische aanpak voor schone bevoorrading van binnensteden in lokale verkiezingsprogramma’s te krijgen. Ook hebben we de formerende partijen gevraagd budget vrij te maken voor slimme en duurzame logistieke initiatieven van bedrijven. Dat de nieuwe coalitie beide heeft opgenomen in het bereikte akkoord, is goed voor de lokale ondernemers.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder