Exporteur moet uitvoer van goederen aannemelijk maken

Leestijd 1 minuut

09-12-2020  Vanaf 1 januari zullen leveringen naar het Verenigd Koninkrijk belast zijn met 0 procent btw. De belastingdienst verlangt wel dat de exporteur aannemelijk maakt dat de goederen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Het ultieme bewijs hiervoor is de uitvoeraangifte (Ex A) en de bevestiging hiervan via de zogeheten Confirmation of Exit. Daarnaast is het mogelijk gebruik te maken van bewijsmateriaal uit de boeken en bescheiden van de exporteur. Als uitvoer niet bewezen kan worden moet de exporteur alsnog Nederlandse btw afdragen.

Alternatieve bewijzen

De eerste tijd na de brexit zou het wel eens chaotisch kunnen zijn rondom de douaneafwikkelingen. Het is dan mogelijk dat systemen uitvallen en bijvoorbeeld noodprocedures in werking treden en geen bevestigingen van uitvoer beschikbaar komen. Het is raadzaam te zorgen voor voldoende alternatieve bewijzen in de administratie. De belastingdienst accepteert daarvoor onder meer:

  • schriftelijke opdracht vanuit het buitenland
  • orderbevestiging
  • ontvangstbevestiging
  • factuur op naam van de buitenlandse koper
  • bewijs van betaling uit het buitenland
  • verzekeringspapieren van het transport
  • vervoersbewijzen: CMR, vrachtbrief, vervoersverklaring
  • factuur van de vervoerder
  • correspondentie of andere bescheiden die de levering aantonen

In de sfeer van douaneprocedures kan iets vergelijkbaars optreden bij het Gemeenschappelijk Douanevervoer (T-documenten). Ook daar kun je alternatief bewijs gebruiken om aan te tonen dat de goederen bij de geadresseerde zijn aangekomen. De bescheiden die je daarvoor kunt gebruiken staan limitatief opgesomd in het Douanewetboek van de Unie (DWU). Hier geldt dus niet de vrije bewijsleer zoals wel het geval is bij de btw.

 

Peter
Contact

Vragen over de brexit?

Peter helpt je graag verder