Controleer uitgaande en vooral ook inkomende facturen op juistheid

Bij een controle letten de lidstaten steeds strenger op de factuurvereisten. Het niet voldoen aan de vereisten kan leiden tot weigering van de btw aftrek/-teruggave. Let op het vermelden van het juiste (buitenlandse) btw-nummer van de ondernemer/afnemer, het correct niet of juiist wel in rekening brengen van de btw en het aangeven van de juiste btw-regel bij toepassing van het nultarief of verlegging. Zie voor de uitgebreide factuurvereisten Btw-plaza of vraag de actuurvereisten op bij Btw-plaza.