Een bloemetje voor inzet en flexibiliteit

Leestijd: 8 minuten

07-05-2020  Een goed geoliede goederenstroom begint en eindigt bij een goed functionerend magazijn. Veel magazijnen en distributiecentra draaien op dit moment overuren, terwijl ze tegelijkertijd ervoor moeten zorgen dat het personeel niet geveld wordt door een virusuitbraak. Dat heeft grote gevolgen voor het logistieke proces en de algehele bedrijfsvoering. Twee leden van evofenedex delen hun ervaringen.

Veel van onze leden beschikken over een magazijn of distributiecentrum. Sommige hebben vanwege de coronacrisis te maken met extreme piekperiodes, bij andere is het wellicht minder druk dan normaal. En ondertussen moet iedereen zich (voorlopig) blijven houden aan de coronamaatregelen, om de veiligheid en gezondheid van het personeel te blijven garanderen. Dit alles heeft een enorme impact op de logistieke operatie, met stevige uitdagingen voor leidinggevenden en medewerkers. Daarom voorzien wij jou als lid van onze vereniging van allerlei informatie in de vorm van ledenadvies, nieuws, tips van deskundigen, juridische informatie en kortgeleden een poster voor op de werkvloer.

Topdrukte

Bedrijven die nu te kampen hebben met topdrukte, moeten het hoofd koel houden. Hoe kun je als logistiek teamleider ervoor zorgen dat de medewerkers in het magazijn gezond, veilig en efficiënt (blijven) werken? Voor bedrijven die het door de coronacrisis een stuk minder druk hebben dan normaal, is dit misschien het juiste moment om de magazijnoperatie te verbeteren. Daartoe hebben we de serie ‘Magazijn optimaliseren zonder investeren’ gelanceerd: iedere woensdag ontvang je een online artikel van Arjen Lagerweij, onze bedrijfsadviseur magazijnen, over vormen van verspilling in het magazijn en hoe je die kunt tegengaan of voorkomen. Je kunt je hier nog voor inschrijven en de afleveringen van de afgelopen weken alsnog ontvangen.

Wat alle magazijnhoudende bedrijven gemeen hebben, is dat ze maatregelen moeten nemen om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving om het coronavirus geen kans te geven. Daartoe hebben we samen met VNO-NCW, MKB-Nederland en de Rijksoverheid een poster beschikbaar gesteld met de belangrijkste maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in magazijnen en distributiecentra. Print deze en hang hem op in de verschillende werkruimtes, om blijvend de aandacht te vragen voor de noodzaak van deze maatregelen.

Afstand houden

Wat zijn de ervaringen van magazijnhoudende ondernemingen zelf? Doe-het-zelfzaak Bouwhof Zoetermeer en ICT-leverancier Raritan in Schiedam vertellen hoe zij het hoofd (proberen te) bieden aan de coronacrisis. Beide bedrijven geven aan het drukker dan normaal te hebben. Jan Bart Huurman, general manager van Bouwhof, vindt het een hele uitdaging om in zijn winkel en magazijn aan alle coronarichtlijnen te voldoen. “Het is bijvoorbeeld erg wennen voor de werknemers om het continu afstand houden ‘in hun systeem’ te krijgen.” Bij Raritan wordt nu veelal vanuit huis gewerkt. Logistiek manager Ton de Zeeuw vindt dat dit veel vraagt van de flexibiliteit van het personeel. “Medewerkers kunnen het wel een paar maanden volhouden, maar niet voor een heel lange periode.”

Ton de Zeeuw
Ton de Zeeuw: “Crisissituaties als COVID-19 laten het belang van goed geoliede operationele afdelingen zien.”

 

Vanuit businessoogpunt signaleert Huurman een schaarste aan en dus leveringsproblemen bij bepaalde artikelen, bijvoorbeeld bouwproducten en plexiglas. De Zeeuw heeft vooral last van het luchtvervoer: hij betaalt nu bijna drie keer zoveel als normaal voor luchtvracht en het transport duurt langer. Daarmee komen zijn leveringsafspraken met klanten in het gedrang. Daarom heeft Raritan besloten de ‘veiligheidsvoorraad’ (extra voorraad om te voorkomen dat producten ineens niet meer beschikbaar zijn) te verhogen en de producten nu per zeeschip te vervoeren. Dat scheelt veel geld en beperkt de financiële impact.

In de dagelijkse ‘anderhalvemeterpraktijk’ merkt Huurman dat veel bezorgende chauffeurs zelf voor ontvangst tekenen op de afleverbon, met als bewijs van levering de naam of foto van een expeditiemedewerker. Bij Raritan hebben ze het logistieke personeel in twee teams verdeeld. “Deze mensen werken volgens een speciaal rooster: de ene dag vanuit het bedrijf en de andere dag vanuit huis. Ze komen dus niet met elkaar in aanraking. Op die manier kunnen we de bedrijfscontinuïteit voorlopig waarborgen.”

Jan Bart Huurman (2e van links)
Archieffoto: Jan Bart Huurman (2e van links): “Het is erg wennen om het continu afstand houden ‘in het systeem’ te krijgen.”

 

Top-down

Hoe komen de maatregelen die in het magazijn toegepast worden tot stand? De directie van Bouwhof heeft besloten de regels van INretail te volgen, de brancheorganisatie voor de non-foodretailbranche. Hierover wordt iedereen per mail geïnformeerd. Ook Raritan werkt met informatievoorziening per mail: het bedrijfsprotocol heeft iedereen per mail ontvangen en het hangt uitgeprint op verschillende plekken in het bedrijf. Het speciale werkrooster is top-down opgelegd, maar sommige werknemers hebben inspraak in de agenda. Tot slot geven beide heren nog graag een tip mee aan collega-bedrijven. “Bagatelliseer de situatie niet, het is ernstig, dus leef behoedzaam de maatregelen na”, aldus De Zeeuw. Huurman voegt daaraan toe: “Zorg voor je medewerkers, bedank hen omdat zij in deze tijd de schouders eronder zetten, bijvoorbeeld met een bloemetje of een taartje.”

evofenedex magazine

Dit is een verkorte versie van een artikel dat verschijnt in het komende nummer van evofenedex magazine, het ledenblad van evofenedex. Wil je dit artikel lezen? Bekijk dan hoe je lid wordt.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder