14-11-2011  Binnenkort staat het vervoer van vuurwerk weer voor de deur. Dat vervoer valt wettelijk onder het ADR, de Europese regelgeving voor het wegvervoer van gevaarlijke stoffen.

Vrijstellingen

Voor consumentenvuurwerk dat geclassificeerd is als 1.4G en 1.4S, hoeven niet alle ADR-voorschriften van toepassing te zijn. Er kan een vrijstellingsregeling worden gebruikt, die bekend staat als de 1000 punten regeling van ADR-sectie 1.1.3.6.

Volgens deze regeling mag vuurwerk 1.4G (UN-nummer 0336) tot 333 kg nettomassa ontplofbare stof worden vervoerd. Vuurwerk van 1.4S (UN-nummer 0337) mag zelfs in onbeperkte hoeveelheden worden vervoerd.

Training nodig

De bestuurder heeft dan geen ADR-certificaat nodig, maar moet wel, net als expeditie- en magazijnpersoneel, een zgn. ‘awareness-training’ hebben gevolgd.

Tijdens het vervoer moet een vervoerdocument aanwezig zijn met informatie over de lading, zoals het UN-nummer, de ADR-transportnaam en de classificatiecode. 

Voorgeschreven verpakking

Het vuurwerk moet verpakt zijn in een UN goedgekeurde verpakking. Op elke verpakking moet het UN-nummer, de ADR-transportnaam en het transportetiket aangebracht zijn.

Afhankelijk van de netto explosieve massa is er een vervoerverbod door tunnels en een verplichte route door gemeenten. Ook in geval van gladde wegen en als het zicht door weersomstandigheden minder is dan 50 meter geldt er een vervoerverbod.

Meer informatie staat op de EVO-Kennisbank.